Hoppa till huvudinnehållet

Deltagaren i centrum under våra utbildningar

För oss är människan det som är absolut mest intressant i hela undervisningen. Det är lite förvånade att inte alla tycker det.

Jag är helt övertygad att du precis som jag har haft lärare som anser att ämnet är det viktigaste i undervisningen då denne har mässat på om sitt ämne utan att överhuvudtaget reflektera om någon människa uppfattar det denne säger. För oss är det precis tvärtom.

Vi sätter deltagaren i centrum

Deltagaren är det absolut viktigaste för oss. Vi ska möta varje individ på den personens nivå och få denne motiverad till inlärning. Vi utgår från det som deltagaren behöver kunna och skapar kurser från det. Om vi inte kan de delar som vi ska undervisa i, får vi lära oss dem först.

Alla människor är begåvade, vi behöver bara förstå på vad

Alla människor är faktiskt bra på någonting. Vi dömer absolut ingen för att den inte kan just det ämne som vi ska lära ut . Om alla kunde det, skulle det vara meningslöst med en kurs. Om en person har svårt att skriva texter, kanske den istället är väldigt duktig på att skapa bilder. Alla är bra någonting! Vår uppgift är att locka fram den enskilda individens styrkor.

Alla människor är värdefulla och kan utvecklas

Vi sätter inte klasser på människor för att de har ett visst kön, född i specifikt land, har en viss utbildning eller en viss titel. Vi anser att alla människor är lika mycket värda och har en chans att utvecklas om viljan finns. Vi behandlar därför alla människor i våra klassrum lika. Vi uppmuntrar personer som vågar visa okunskap, det leder till att denne går från kursen med bättre kunskap än den som satt upp en fasad för att andra ska få “rätt uppfattning” om personen.

Varje deltagare lär sig själv, kursledare är coach, motivator och ledsagare

Varje människa lär sig själv!!!! Vi kan aldrig tvinga någon annan att lära sig om denne absolut inte vill. Viljan och motivationen till lärande måste finns hos den enskilda individen. Vår uppgift är att hjälpa till att hitta den och göra undervisningen så enkel som möjlig att till sig. Om en deltagare oavsett vår ansträngning till att motivera väljer att göra annat under kursen, är det personens eget val att inte lära.

Deltagaren utvärderar sin egen insats och avgör då huruvida denne kommit vidare eller inte

Vi bestämmer inte när en person är “klar” med sin kunskapsinhämtning. Varje individ måste själv avgöra om den nya kunskapen är tillräcklig och man nått sina mål. Vår uppgift är att hjälpa till att sätta upp mål och leda personen på vägen till målet.

Gå en kurs som gör skillnad

Vi utbildar i Episerver, Sitevision, skriva för webben, klarspråk och mycket mer. Välkommen att gå en kurs som gör skillnad

Våra utbildningar

Inspireras av vårt nyhetsbrev