3 måsten för en lyckad utbildning

Har du någon gång varit på en utbildning och känt att det inte gav så mycket? För att få ut så mycket som möjligt av ett utbildningstillfälle så behöver både du som beställer och den som planerar utbildningen tänka på tre saker:

Homogen grupp

Dela in gruppen efter liknande kunskapsnivå och erfarenhetsnivå. Om gruppen har helt olika arbetsuppgifter behöver de lära sig olika saker, och utbildningen kommer att bli spretig. Vissa deltagare kommer att tycka att viss information är irrelevant medan andra deltagare kommer tycka att annan information är helt onödig.

Om deltagarna istället har olika kunskapsnivå kommer vissa tycka att tempot på kursen är för lågt, bli uttråkade och känna att de inte får ut något, medan de som inte kan lika mycket kommer ha svårt att hänga med. Båda grupperna kommer tappa motivationen och inte få med sig den kunskapen de behöver. En homogen grupp gör det lättare att planera en kurs där alla kan uppleva informationen som relevant. Det i sin tur gör det lättare för deltagarna att ta till sig den nya kunskapen.

En homogen grupp skapar också ett bättre lärandeklimat. När deltagarna känner att de är på samma nivå uppstår en trygghet som gör att de vågar ställa sina frågor. Deltagaren får också ut mer av de andras frågor, eftersom de förmodligen är på samma nivå och inom ett relevant område.

Lär ut det de behöver och inget annat

All information ska vara relevant information. Om vi till exempel ska utbilda en grupp i de mer grundläggande funktionerna som webbredaktör, men några i gruppen behöver lära sig de mer avancerade funktionerna håller vi två kurser. I grundkursen är det bara grunderna vi lär ut. Om man stoppar in mer innehåll för att någon kanske behöver det så förvirrar man deltagarna. För de som behöver lära sig de mer avancerade funktionerna håller vi sedan ytterligare en utbildning för. På så sätt kommer alla alltid känna att utbildningen är relevant för dem.

Att ha med extra information är dessutom dåligt investerad utbildningstid. Att lägga en timme eller två på ett moment som bara en eller två av tolv kommer använda är slöseri med tid och skapar mer förvirring hos de som inte kommer använda det än det ger nytta för de som ska använda det. Låt deltagarna lära sig det de använder, så kommer utbildningen göra större nytta.

Utbilda i den miljön deltagarna ska arbeta i

För att deltagarna ska känna igen sig och kunna koppla utbildningen till sitt arbete som webbredaktör på bästa sätt är det ett måste att utbildningen sker i den egna miljön. Att utbilda i till exempel en generell Episerverlösning kan stjälpa mer än det hjälper, när deltagaren sen ska in i en lösning som inte ser likadan ut. Sidtyper, block och fält heter inte likadant vilket gör att det är svårt att koppla utbildningen till den egna sajten. Därför utbildar vi alltid i kundens egen lösning.