Hoppa till huvudinnehållet

Sätt upp mål för vad du mäter i Google Analytics

För att få ut något av Google Analytics måste du sätta upp mål. Att bara gå in och kolla vad som står kommer bara ge dig huvudvärk. Här förklarar vi hur du gör.

Google Analytics handlar mycket om underlätta i beslut som tas för att förbättra ett företags eller en organisations digitala närvaro. Konkreta data är fakta och fungerar som underlag. Statistik som talar om vad besökarna gör på webbplatsen, hur många de är och om de konverterar.

Målet att använda data i syfte att göra konkreta förändringar på webbplatsen har potentialen att både öka besöksantalen och konverteringarna på sidan. Men det finns fallgropar. Risken att drunkna i siffror i takt med att datamängden ökar är ett sådant potentiellt problem.

För att undvika det totala sifferkaoset behöver du sätta upp konverteringsmål för mätningen.

Mål kan vara:

  • Att besökaren tillbringar en viss tid på webbplatsen.
  • Att besökaren klickar på en specifik länk och sedan fyller i en blankett.
  • Att dina besökare tar sig tid att titta på ett inspelat videoklipp med för organisationen viktig information.
  • Att en specifik målgrupp kommenterar blogginlägg på företagets blogg.

När konverteringsmålen är satta blir det lättare att göra segmenteringar i Google Analytics. Då får du fram relevant information om det du mäter.

Att börja i änden ”använda Google Analytics och se vad som finns” skapar bara förvirring. Vad vill du veta, varför och hur ska du använda det du får fram är frågor som i stället kan föra dig framåt.

För att ta ett exempel skulle det kunna vara så att du har dina misstankar om att en efterfrågad blankett är särskilt svår att hitta. Du sätter upp ett konverteringsmål, att blanketten laddas ner. Du vill då mäta i vilken grad som blanketten laddas ner.

Resultatet visar att endast 1% av besökarna som varit inne på sidan laddar ner blanketten. En siffra som i sammanhanget får betraktas som låg. Bra, då kan vi börja analysera orsakerna till detta. Var på sidan är den placerad, finns det relevant text i anslutning, finns det skäl att anta att informationen missuppfattas och så vidare.


När detta väl retts ut är det dags för konkreta förändringar. Kan hända att vi behöver pröva olika alternativ för att se vad som fungerar bäst. När vi sedan vet var bristen ligger kan vi lägga energi på att förbättra webbplatsen.

Självfallet kan mer generella data som vilka besökare som är baserade var i landet och vilka sökvägar du väljer av största relevans i många lägen. Men utan att veta vad data ska användas till förvandlas lätt arbetet till liggande skrivbordsrapport.

Onlinekurs: Kickstarta din mätning

Brist på mätbara mål kan göra att man inte använder den webbstrategi som finns. Vi hjälper dig göra mätbara mål kopplade till just din strategi, bland annat med individuell coachning. Kursen sker online, så du inte behöver ta dig någonstans.

Till kursen