Hur förbättrar jag mitt LIX-värde?

Om du räknar LIX-värde eller använder Valideratext kommer du ibland hamna i situationen när värdet är högt, eller att Valideratext rödmarkerar delar av din text. I det här inlägget kommer jag berätta när du behöver bry dig, och hur du i så fall sänker värdet.

Ett högt LIX-värde är när du har använt lite för många långa ord i en mening, eller en lite för lång mening. En text som är lätt att läsa ska ha både långa och korta meningar, så enstaka rödmarkerade meningar i en text behöver du inte bry dig om. Men om du har hela stycken som blir rödmarkerade i Valideratext, då är det kanske dags att tänka till.

Det finns två sätt att minska värdet – korta meningarna eller korta orden. Eller både och. Vi börjar med meningarna

Gör meningarna kortare – sätt punkt!

Det enklaste sättet att korta meningar är att göra färre bisatser och sätta punkt istället för komma. Låt mig ta ett exempel:

Tanken var från början att jag skulle skriva en kort mening som går fort att läsa, eftersom jag skriver om klarspråk, men eftersom jag inte kan sätta punkt så slutade det istället med att meningen blev väldigt lång.

Skriv istället:

Tanken var från början att jag skulle skriva en kort mening som går fort att läsa, eftersom jag skriver om klarspråk. Men eftersom jag inte kan sätta punkt så slutade det istället med att meningen blev väldigt lång.

(Jag vet att några av er går i taket nu eftersom jag har börjat en mening med men. Det är helt grammatiskt korrekt att börja en mening med men, oavsett vad din svensklärare sa.)

Ett annat problem jag ofta stöter på är att meningarna är så långa att skribenten tappar bort sig och upprepar samma sak i början och slut, till exempel:

Arbetet har pågått så länge och det finns inte längre någon som vet varför beslutet togs och dessutom följer inte längre någon de processer och riktlinjer man satte upp från första början, eftersom det var så länge sedan arbetet påbörjades.

Genom att göra meningarna kortare kan du komma ihåg vad du började med och behöver bara skriva det en gång.

Långa ord ska bli korta

Det andra sättet att sänka värdet är att göra långa ord korta. Man kan säga att det finns 3 sätt att göra ett ord onödigt långt

  1. Substantivering
  2. Förlängda ord
  3. Abstraktion

Substantivering är när du gör om ett verb – undersöka – till ett substantiv – undersökning. Med en substantivering måste meningen oftast bli längre – vi gör undersökningar av folkhälsan istället för vi undersöker folkhälsanvi bedriver utveckling av motorer istället för vi utvecklar motorer. Verb omgjorda till substantiv slutar nästan alltid på –ing, så ta för vana att leta efter –ing i dina texter och se om du kan göra om orden till verb igen.

Förlängda ord är när vi har ett fullt fungerande ord, men lägger till en ändelse eller ett extra ord. Problem blir problematik eller problemställning, utveckling blir utvecklingsprocess och kris blir krissituation. Bland språkvetare kallas det här för skrytfenor, eftersom att de används när någon vill låta smartare än den är. För kan någon tala om vad skillnaden är på utveckling och utvecklingsprocess? Läsaren får då inte bara ett väldigt långt ord den ska tugga sig igenom, den ska dessutom behöva fundera på om du menar utveckling eller om du menar något annat. Så genom att gå tillbaka och använda själva grundordet kan du både förbättra LIX-värdet och göra texten tydligare.

Abstrakta ord behöver i sig inte vara otydligt. Abstrakta ord är saker vi inte kan ta på, till exempel krig och fred, till skillnad från konkreta ord, som bord och stol. Abstrakta ord måste inte vara långa, men det har en tendens att bli det. Humankapitalsatsning är till exempel längre än utbilda personalen.

Många gånger måste vi använda abstrakta ord, vi kan inte bara prata om det vi kan se och ta på, men ibland gör vi orden så abstrakta och långa att det inte bara blir svårt att läsa, det blir svårt att förstå också. Till exempel är både skyddsbestämmelser och bevarandevärde facktermer inom bygglovsområdet. Men är du inte insatt i bygglovsjuridiken är det svårt att säga vad det betyder. Genom att skriva byggnader som inte får ändras hur som helst eller byggnader som anses särskilt viktiga att bevara blir det mycket tydligare.

Så genom att korta ord och meningar kan du förkorta ditt LIX-värde och göra din text tydligare och lättare att läsa samtidigt.

Gratis e-postkurs: Skriva för webben
Lär dig skriva effektiva texter på webben. Under fem dagar får du fem mejl om hur du gör för att skriva tydligt, sökmotoroptimerat och tillgängligt. Enkelt och effektivt.

Genom att prenumerera på vår kurs godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår dataskyddspolicy