Utan mätbara mål får du varken effekt eller resurser

Enligt rapporten Hur mår Sveriges webbplatser 2018 vet 4 av 10 webbplatser inte om webben ger någon effekt, eller om man bara kastar pengarna i sjön. Nästan 7 av 10 får inte tillräckligt med resurser, vilket är en tydlig konsekvens av bristen på mål.

För ett tag sen kom rapporten Hur mår Sveriges webbplatser från Web Service Awards. Rapporten visar att bara 6 av 10 har mätbara mål och följer upp de förändringar de gör på sin webbplats. Tittar man på kommuner och regioner så är det mer än hälften som inte har en aning om vad deras webbplats åstadkommer. Det är skrämmande.

Jag undrar hur många säljavdelningar som får vara kvar och fortsätta få resurser, om de inte redogör för vilka mål de har och om de har nått dem eller ej. Men så ger också bristen på mätbara mål också tydliga konsekvenser.

Inga mätbara mål – inga resurser

66 % anser att de inte har tillräckligt med resurser, utan att de behöver mer tid och fler som arbetar med deras webbplatser. 62 % anser att de inte har tillräckligt med tekniska resurser för att driva webbplatsen. Men varför ska man investera och lägga resurser på en webbplats om man inte vet om den ger någon nytta? Det är svårt att argumentera för att man ska få resurser om man inte kan visa att man når sina mål. Och för att kunna visa att man når sina mål måste målen vara mätbara. Först när du kan visa siffror på vad din webb åstadkommer kommer du kunna vinna budgetförhandlingen.

Inga mål – inget stöd i ledningen

Den som inte kan visa på vilka resultat webbplatsen ger får också svårt att få stöd i ledningen. Här syns det tydligt att e-handel, som är bättre på att sätta mätbara mål, också har mer stöd i ledningen. En bra webb kräver resurser och mandat, och det i sin tur kräver att ledningen står bakom. Först när du kan visa på nyttan av din webb, med uppnådda mål och resultat, kan du få ledningens stöd.

Undersökningen visar tydligt att det finns ett starkt samband mellan att ha mätbara mål och att ha ledningens stöd. 70 procent av de som har mätbara mål uppger att deras ledning tycker att webbplatsen är prioriterad. Bland de som inte har mål så tycker 53 procent att deras ledning prioriterar webbplatsen.

Inga mål – ingen prioritering på åtgärderna

Har man inga mål så vet man inte var man ska. Då vet man inte vad man ska fokusera på av alla de förslag och behov som kommer fram. Är det en chattfunktion, en statistikdatabas eller tio nya informationssidor på ämnet som kommer ge mest? Det är lätt hänt att webben blir ett resultat av den som skriker högst, inte det som ger mest nytta. Först när du har mål kan du argumentera för varför en chatt inte kommer hjälpa, eller varför det är just det som kommer ge stor effekt.

Så hur sätter man mätbara mål?

När du sätter mål gäller det att vara konkret. Vi vill alla bli effektiva, användarvänliga, snygga, i framkant och allt vad det är, men du måste definiera vad det är du egentligen menar. Vad är effektivitet? Är det färre samtal till kundtjänst? Är det att fler kunder eller medborgare kan sköta en större del av sina ärenden med er på egen hand? Är det att dina medarbetare hittar svaren fortare och behöver lägga mindre tid på att fråga eller göra fel?

Var också tydlig med vem det är målet gäller. Gäller det alla eller gäller det bara utvalda grupper? Sen sätter du ett intervall för mätningen. När ska du mäta hur långt du kommit, så att du vet om du behöver justera något på din webbplats?

Slutligen tar du fram hur du ska mäta målet. Är det antalet samtal till kundtjänst, antal besök på en viss sida, är det antalet sålda produkter eller är det nedladdade pdf:er? När du gjort det är det bara att sätta igång och mäta, följa upp och justera. Lycka till!

Onlinekurs: kickstarta din mätning

Brist på mätbara mål kan göra att man inte använder den webbstrategi som finns. Vi hjälper dig göra mätbara mål kopplade till just din strategi, bland annat med individuell coachning. Kursen sker online, så du inte behöver ta dig någonstans.

Till kursen