Hoppa till huvudinnehållet

Hur når du framgång i ditt webbprojekt?

Ett webbprojekt kan ofta bli tidskrävande för de personer som är involverade och det är viktigt att man effektiviserar tiden så mycket som möjligt. En projektgrupp kan också vara svårt att få dynamik i med olika roller, kompetens och personligheter. För att nyttja all kompetens i gruppen och för att hela tiden komma framåt i projektet är det viktigt att ha en gemensam målbild, uttalade ”spelregler”, kommunicerat arbetssätt och kontinuerlig involvering.

Det finns självklart många vägar fram för att nå mål men jag vill dela med mig av 4 saker som jag tycker är avgörande för att lyckas.

Mål

 • Ta fram mål och nytta för webbplatsen. Utan mål kommer projektet att ta mycket längre tid att slutföra.
 • Se till att alla på företaget får ta del av målen som man satt upp för webbplatsen.
 • Upprepa målen hela tiden i projektgruppen för att säkerställa att alla förstår och att projektet går i rätt riktning.

Regler inom projektgruppen

 • Respektera varandras tid i projektgruppen och kom därför alltid i tid och förberedd till ett möte – oavsett roll och ansvar
 • Upprätta alltid en agenda för mötet så att samtliga vet vad som ska avhandlas samt att man håller mötestiden.
 • Ha inte för bråttom när beslut ska tas men var noga med att sätta upp deadlines för att kunna komma vidare och effektivisera de olika delar som löper parallellt.
 • Spendera inte för mycket tid på att analysera utan kom i gång med arbetet och lös saker längs vägen.
 • Diskussioner, vid meningsskiljaktigheter, ska vara konstruktiva och leda ett steg närmare de mål som är satta för webbplatsen.

Förhållningssätt i projektgruppen

 • Se till att projektgruppen har ett uttalat arbetssätt i gruppen så att samtliga vet vad som gäller inom ramen för projektet. Exempel:
  • Alla ska sträva efter att hitta bästa tekniska lösning till lagom investering.
  • Alla ska jobba för att projektgruppen har högt i tak.
  • Alla ska kunna fråga en gång för mycket.
  • Alla ska känna att “Vi gör det tillsammans”.
  • Alla ska sträva efter att följa överenskomna processer.
 • Projektgruppen ska vara ambassadörer för projektet och hantera information, som diskuteras i projektet, med varsamhet och med respekt.

Involvering

 • Se till att det finns någon typ av referensgrupp som kan granska de förlag som projektgruppen tar fram. Detta för att, tidigt, se att projektet håller rätt kurs och inte fastnar i för mycket inifrån och ut perspektiv.
 • Se också till att det finns en styrgrupp som kan beslut som ligger utanför projektgruppens befogenheter men som kan påverkar projektet. Styrgruppen ska hållas informerade men ska inte vara involverade.

Inspireras av vårt nyhetsbrev

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna kontakta dig och genomföra ett eventuellt uppdrag. Vi kommer inte lämna ut dem till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.