Hoppa till huvudinnehållet

Skapa din egen ChatGPT-bot

ChatGPT kan som bekant svara på otroligt många frågor. Men troligen inte frågor som rör er egen interna verksamhet eller där svaren bara går att hämta i interna dokument. Vi hjälper er att ta fram en lösning där ChatGPT utökas med intern information som ni själva väljer ut. Denna information är sedan bara tillgänglig för er internt.

Dagens besökare och medarbetare börjar bli vana att hitta information genom att prompta, det vill säga att ställa frågor till ChatGPT. Vi på 7minds kan hjälpa er att bygga upp en lösning där ni snabbt och enkelt kan få svar som bygger på just er information i era egna dokument. Antingen på webben eller på intranätet. Informationen behöver inte struktureras eller kategoriseras. Lösningen, boten, tränas bara om med er information som tillägg. Exempel på interna lösningar byggda på ChatGPT kan vara:

 • Personalhandboken – fråga om röda dagar eller semester och få svar på någon sekund
 • Produktdokumentation – skapa en säljande produkttext blixtsnabbt
 • Instruktioner och rutiner – fråga boten och undvik att leta i dokument
 • Kunskapsdokument – enkelt att sprida expertkunskap internt

Nedan ser du några utvalda exempel på vad som kommer att göras under arbetet.

 • Mindre förstudie – är AI en bra idé?
 • Mål, ambitioner och budget
 • Identifiera primär målgrupp och information
 • Teknisk lösning och leverantör
 • Förbereda information och träna upp språkmodellen
 • Utbilda och förankra
 • Följa upp och underhålla

Arbetet kan delas upp i mindre delar där man börjar med att göra en förstudie och identifierar fördelar och nackdelar. Därefter går man vidare och tar fram lösningen. Om resultatet av förstudien pekar på att det finns potential ger det goda förutsättningar för en värdefull och modern lösning.

Hör av dig till oss så hjälper vi er att ta steget till er första AI-lösning.