Så skriver du tillgängliga texter

De flesta av oss har arbetsminnet så fullt med annat när vi läser att det bara finns lite plats kvar för textförståelsen. Dessutom har 43 % av Sveriges befolkning extra stort behov av tillgängliga texter. Vill du nå fram med ett budskap så gäller det att göra texten så tydlig och begriplig som möjligt. 

2 miljoner svenskar har någon form av kognitiv funktionsnedsättning, vilket gör det svårare att ta till sig texter. Det kan vara dyslexi, koncentrationssvårigheter eller något annat. Ytterligare 2 miljoner svenskar läser så pass lite att de inte klarar av att läsa på den nivå man bör klara efter att ha gått ut skolan.

Förutom dessa 4 miljoner så finns det väldigt många gör något annat samtidigt som när de läser, så att arbetsminnet har fullt upp med annat än att försöka förstå krångligt formulerade meningar. De kanske sitter på bussen och läser från en mobilskärm, där de förutom att försöka förstå sambandet när de bara ser en liten del av texten samtidig, ska se till att de inte är i vägen för sina medpassagerare, att varorna i matkassen inte välter ut och att de kommer av vid rätt station.

Det gör att ytterst få personer har de perfekta förutsättningarna för att ta till sig din text. Boten på problemet heter tillgängliga texter.

Vem gör vad, när, varför och hur?

Det första du ska tänka på när du skriver är att vara tydlig med alla samband. Fundera på vad din mottagare redan vet, vad den inte vet och vad du behöver berätta av det den inte vet. All information ska vara relevant för läsaren.

Om du till exempel vill att läsaren ska skicka in ett brev med uppgifter till dig är det bra att skriva ut vem som förväntas skicka brevet, vilka uppgifter som ska finnas med, vart den ska skicka det och vad som händer när du har fått brevet.

Dåligt exempel

Överklagan ska vara oss tillhanda innan månadsskiftet för granskning och beslut.

Bra exempel

För att överklaga detta beslut måste du fylla i blanketten och skicka den till oss senast den 30 april 2015. Vi kommer sedan att granska din överklagan. Senast två veckor efter att vi får in blanketten kommer vi att meddela dig om vi ändrar vårt beslut eller inte.

Lagom långa ord och meningar

Det andra du ska tänka på är att hålla en rimlig meningslängd. Enklast att läsa går det om meningarna är olika långa, så att några är lite kortare och några är lite längre. Det finns ingen absolut gräns, men om meningen är längre än två rader kan det vara en idé och se om du kan bryta upp den utan att förlora flytet.

Använd vanliga och tydliga ord

Det tredje och sista du ska tänka på är dina ordval. Forskning har kommit fram till den fantastiska slutsatsen att de ord vi oftast stöter på är lättast att förstå. Kan tyckas självklart, men förvånansvärt ofta stöter man på motsatsen.

Några som fick lära sig detta den hårda vägen var Försäkringskassan. 2002 skrev de ett brev där ordvalet var felfritt enligt juristerna, men kanske inte så enkelt för den vanlige medborgaren. Resultatet var att alla som fick brevet trodde att de inte skulle få någon pension. Kostnaderna för att ta in extra arbetskraft till kundtjänst, skriva nya brev och få ut informationen så att alla förstod vad de menade gick på flera miljoner. Du vill väl inte hamna där?

Känns det svårt att veta vilka ord som är vanliga och konkreta? Be någon som inte arbetar inom ditt område läsa texten och säga om den förstår. Ord som kan behöva bytas ut, förklaras eller konkretiseras kan vara fackord, juridiska termer, jargong och abstrakta ord som kan betyda allt och ingenting.

Dåligt exempel

Föreligger värdefaktorer, som inte särskilt beaktats när riktvärdet bestämts och som inverkar påtagligt på marknadsvärdet, ska det med ledning av riktvärdeangivelserna bestämda värdet justeras.

Bra exempel

Skatteverket kan ändra taxeringsvärdet på en fastighet om det avviker från vad som är normalt i området. Förutsättningen är att det finns faktorer som påverkar fastighetens marknadsvärde påtagligt, till exempel buller eller radon.

Vill du se fler exempel på webbplatser med tillgängligt språk? Besök

Sveriges domstolar och läs deras text om att överklaga myndighetsbeslut

1177 och läs deras text om öroninflammation

Boverket och läs deras text om bygglov

Gratis e-postkurs: Skriva för webben
Lär dig skriva effektiva texter på webben. Under fem dagar får du fem mejl om hur du gör för att skriva tydligt, sökmotoroptimerat och tillgängligt. Enkelt och effektivt.

Genom att prenumerera på vår kurs godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår dataskyddspolicy