Hoppa till huvudinnehållet

Så skriver du tillgängliga texter

Det är i texten du kan göra allra störst skillnad när det kommer till tillgänglighet, eftersom det är innehållet som gör en webbplats. Om du bara ska fokusera på några få saker, då är texten definitivt en av de sakerna. Tillgängliga texter underlättar för alla: de stressade, de dyslektiska, mobilanvändarna, de med skärmläsare. Bra texter är a och o på webben.

Tillgänglig text innebär att gå igenom texterna från det stora (sidstruktur och information på varje sida) till det lilla (meningslängd och ordval) och ställa sig tre frågor

  • Är det logiskt?
  • Är det relevant?
  • Begriper man?

Är det logiskt?

Är det logiskt att informationen finns på just den här sidan, just här i strukturen? Och är det logiskt för besökaren? Ofta bygger vi upp våra webbplatser efter vår organisationsstruktur. Det är inte logiskt för användaren. Användaren ska inte behöva veta vilken del av organisationen som hanterar ärendet för att kunna hitta.

Är det relevant?

Är den här informationen relevant för besökaren? Fundera på vad din mottagare redan vet, vad den inte vet och vad du behöver berätta av det den inte vet. All information ska vara relevant för läsaren.

Otroligt många sidor börjar med bakgrund och historia. Om jag vill boka en lokal, söka en utbildning eller beställa tandläkartid är jag ofta helt ointresserad av att företaget har funnits sedan 1876 och att byggnaden är ett före detta slott. Bara säg när det finns lediga tider, hur mycket det kostar och hur jag gör.

Är det begripligt?

Är informationen begriplig för besökaren? Långa stycken och meningar med komplicerade ord stänger ute läsaren. Du kommer inte bli förstådd. Det finns massor av forskning som visar att vi behöver luftiga texter med många nya stycken, kortare meningar och vanliga, moderna ord för att kunna ta till oss budskapet. Kolla in någon av de stora dagstidningarna (inte kvällstidningarna) och försök skriva som de så är du hemma.

Vem, vad och hur?

Se till att vara tydlig med alla samband. Om du till exempel vill att läsaren ska skicka in ett brev med uppgifter till dig är det bra att skriva ut vem som förväntas skicka brevet, vilka uppgifter som ska finnas med, vart den ska skicka det och vad som händer när du har fått brevet.

Dåligt exempel

Överklagan ska vara oss tillhanda innan månadsskiftet för granskning och beslut.

Bra exempel

För att överklaga beslutet måste du fylla i blanketten och skicka den till oss senast den 30 april 2024. Vi kommer sedan att granska din överklagan. Senast två veckor efter att vi får in blanketten kommer vi att meddela dig om vi ändrar vårt beslut eller inte.

Lagom långa ord och meningar

Det andra du ska tänka på är att hålla en rimlig meningslängd. Enklast att läsa går det om meningarna är olika långa, så att några är lite kortare och några är lite längre. Det finns ingen absolut gräns, men om meningen är längre än två rader kan det vara en idé och se om du kan bryta upp den utan att förlora flytet.

Använd vanliga och tydliga ord

Det tredje och sista du ska tänka på är dina ordval. Forskning har kommit fram till den fantastiska slutsatsen att de ord vi oftast möts av är lättast att förstå. Kan tyckas självklart, men förvånansvärt ofta stöter man på motsatsen.

Några som fick lära sig detta den hårda vägen var Försäkringskassan. 2002 skrev de ett brev där ordvalet var felfritt enligt juristerna, men kanske inte så enkelt för den vanlige medborgaren. Resultatet var att alla som fick brevet trodde att de inte skulle få någon pension. Kostnaderna för att ta in extra arbetskraft till kundtjänst, skriva nya brev och få ut informationen så att alla förstod vad de menade gick på flera miljoner kronor. Du vill väl inte hamna där?

Känns det svårt att veta vilka ord som är vanliga och konkreta? Be någon som inte arbetar inom ditt område läsa texten och säga om den förstår. Ord som kan behöva bytas ut, förklaras eller konkretiseras kan vara fackord, juridiska termer, jargong och abstrakta ord som kan betyda allt och ingenting.

Dåligt exempel

Föreligger värdefaktorer, som inte särskilt beaktats när riktvärdet bestämts och som inverkar påtagligt på marknadsvärdet, ska det med ledning av riktvärdeangivelserna bestämda värdet justeras.

Bra exempel

Skatteverket kan ändra taxeringsvärdet på en fastighet om det avviker från vad som är normalt i området. Förutsättningen är att det finns faktorer som påverkar fastighetens marknadsvärde påtagligt, till exempel buller eller radon.

Vill du se fler exempel på webbplatser med tillgängligt språk? Besök

Gratis e-postkurs: Skriva för webben
Lär dig skriva effektiva texter på webben. Under fem dagar får du fem mejl om hur du gör för att skriva tydligt, sökmotoroptimerat och tillgängligt. Enkelt och effektivt.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna kontakta dig och genomföra ett eventuellt uppdrag. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.