Sveriges lantbruksuniversitet – utbildning av 140 redaktörer i Episerver 9

När Sveriges lantbruksuniversitet bytte webbpubliceringssystem till Episerver 9 behövde redaktörerna lära sig hantera systemen. Problemet med att bara ha en vanlig utbildning är att man glömmer så fort när man är klar. Därför skapade vi onlinekurser för deras anpassade lösning.

Så gjorde vi

  • Utbildning – Alla redaktörer har fått utbildning i den tekniska lösningen. Undervisningen har skett i smågrupper där praktiskt arbete har varvats med teori och deltagarna har haft möjlighet att ställa frågor. Totalt genomfördes tolv halvdagarsutbildningar på universiteten i Uppsala, Umeå och Alnarp
  • Onlinekurser – Med onlinekurserna kan redaktörerna gå tillbaka och lära sig det de behöver repetera i det tempo de vill vid den tidpunkt de vill. Kurs