Hoppa till huvudinnehållet

Karlstads kommun – externwebb med effektivt redaktörsarbete

När Karlstad kommun byggde ny externwebb tog de samtidigt ett helhetsgrepp för att göra arbetet enklare och effektivare för redaktörerna. De behövde en plattform som var lätt att hantera för redaktörer och en ny, effektivare webborganisation. Den dåvarande organisationen hade många inblandade, och det var därför svårt att få ihop utbildningar, föra dialog om innehållet, hitta gemensamma rutiner och driva ett gemensamt arbete.

Med effektkartläggning och kravställning ur redaktörsperspektiv kunde de vara säkra på att den tekniska lösningen blev optimal. En omorganisering av webbredaktionen gav tydliga ansvarsområden och med rätt utbildning fick redaktörerna den kompetens de behövde för att klara uppdraget. På så sätt fick kommunen en webborganisation som kunde upprätthålla kvaliteten på webbplatsen i det framtida arbetet.

Så gjorde vi

  • Förändringsledning
    För att minska kostnaderna och öka kvalitén på innehållet gjorde vi förändringar i arbetsprocesser och webborganisationen.
  • Beställarstöd
    Med effektkartan som grund kunde vi ta fram vilka funktioner som krävdes för att målen skulle uppnås.
  • Utbildning
    Vi utbildade alla redaktörer i deras anpassade lösning av Episerver och Imagevault.