Hoppa till huvudinnehållet

Högskolan på Åland jobbar strategiskt med tillgänglighet

Högskolan på Åland ville bli tillgängliga. Men var börjar man? Hur prioriterar man sen i arbetet? Med en förankrad tillgänglighetsstrategi fick Åland hjälp till systematiskt arbete.

Tillgänglighet är ett stort och långsiktigt jobb. Det kräver tydliga avgränsningar, prioriteringar och mandat. Genom en genomlysning och åtgärdsplan med prioriteringar fick Ålands högskola hjälp med hur de ska jobba med tillgänglighet de kommande åren.

Så gjorde vi

 • Utbildning och ambitionsnivå för ledningen
  Det första som genomfördes var en introduktionsutbildning i tillgänglighet för rektorsgruppen. Utifrån den kunde vi sedan ta fram mål, ambitionsnivå och avgränsningar för projektet.
 • Granskning
  För att veta vad som ska åtgärdas började vi med att avgränsa vilka system som var aktuella och sedan gjordes en tillgänglighetsgranskning. Det rörde sig om allt från webbplats till skolplattform.
 • Prioriterad åtgärdsplan
  Åtgärdsplanen tog upp vilka åtgärder som behövde genomföras, hur, och i vilken ordning för att komma upp i den planerade ambitionsnivån. Åtgärder kunde vara både av rätta tekniska fel i system, att utbilda organisationen och att ta fram Word-mallar.
 • Strategi
  Utifrån framtagna mål gjordes en strategi med åtgärder, tidplan och konsekvenser av att genomföra eller inte genomföra olika åtgärder. Strategin förankrades sedan i ledningen.

Projektdetaljer

Tidperiod: Januari-juni 2022