Att undervisa är att tjäna

Vad är skillnaden på att informera och att lära ut, och vad är det som gör en bra pedagog? Jo, att förstå din elev och möta henne där hon är.

Jag hittade en gammal text med rubriken “Att undervisa” skriven av Sören Kierkegaard 1859. Det är mer än 150 år sedan den skrevs, men det är kanske först för 40 år sedan som detta började få ett genomslag i det svenska utbildningsväsendet.

All bra undervisning ska alltid sätta deltagaren och dess kunskapsmål i centrum! Kursledare/Läraren är till för att hjälpa deltagaren att hitta motivation och rätt vägar till den nya kunskapen genom att coacha individen mot sina mål. Varje människa lär sig själv, vi kan vara stöttepelarna som hjälper någon att nå sina mål. Vi måste hitta individen där denna befinner sig idag, både mentalt och kunskapsmässigt och därifrån hjälpa individen vidare.

Tyvärr finns det fortfarande många som inte lever efter det som vi ser som självklart. Hur många härskarlärare har du själv varit med om i din skolgång? Sådana som konstant pratat över huvudet på dig? Strunta i dina frågor? Försökt trycka in kunskap i huvudet utan en uns av motivation?

Fram för fler lärare efter Kirkegaards modell. Så här skriver han:
(Jag har själv valt att byta ut alla han till hen, för att göra texten lite mer modern)

Att undervisa – S.Kierkegaard, 1859

Om vi vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste vi först finna henne där hon är och börja just där. Detta är hemligheten med att undervisa. Den som inte kan det lurar sig när hen tror att hen kan hjälpa andra.

För att undervisa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hen gör men först och främst förstå det hen förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte alls att jag vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så är det för att jag är högmodig så att jag istället för att hjälpa henne vill bli beundrad själv.

All äkta undervisning börjar med ödmjukhet inför den man vill lära och därmed förstå att detta med att undervisa är inte att vilja härska, utan att tjäna. Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon.

Våra kursledare gör skillnad

För oss på 7minds står deltagaren alltid i centrum. Vi möter den där den är, och följer sedan med på den spännande upptäcktsfärd som lärandet är. Vi brinner för att de där tillfällena när våra deltagare kopplar ihop kunskap från kursen med sin verklighet och når förståelse. Därför pratar våra kursledare inte så mycket på våra kurser. Istället är de med för att stötta och hjälpa under övningar, diskussioner och praktiskt arbete med eget material. För att undervisning för oss handlar om att tjäna och hjälpa deltagaren, inte härska eller visa oss duktiga.

Gå en kurs som gör skillnad

Vi utbildar i Episerver, Sitevision, skriva för webben, klarspråk, mobilfilm och mycket mer. Välkommen att gå en kurs som gör skillnad.

Våra utbildningar