Hoppa till huvudinnehållet

Mät effekterna av klarspråk

Klarspråkssatsningar, lönar de sig verkligen? Jodå, det gör de. Men precis som andra projekt behöver man veta vad man ska mäta för att kunna se resultaten.

I våra webbprojekt använder vi effektmål. Men det funkar precis lika bra på klarspråk. Effektmål är helt enkelt mål för vilka effekter du ska uppnå med klarspråkssatsningen. Exempel på effektmål kan vara

 1. Bättre kunskap om klarspråk
 2. Positivare attityder till klarspråk bland medarbetarna
 3. Medarbetarna ska lägga mindre tid på att skriva texter (eftersom de blir bättre på att skriva)
 4. Medarbetarna ska lägga mindre tid på att läsa texter (eftersom kollegornas texter blir kortare och lättare att läsa)
 5. Mottagarna ska uppleva att texterna är lättare att förstå
 6. Det ska komma in färre frågor om utskick eller texter på webben.

Utifrån effektmålen blir det lättare att planera arbetet. Om det främst är de interna mejlen eller rapporterna som måste förbättras är det de skribenterna som ska få hjälp, och de texttyperna man ska jobba med. Är det istället brev är det kanske andra personer som ska få hjälp, och brevmallar som behöver skrivas om.

Vilka mätmetoder passar klarspråk?

Vilka metoder du ska använda för att mäta klarspråkseffekter beror på vad det är du är ute efter. Precis som i alla andra sammanhang styr behovet metoden. Tyvärr finns det inget Google Analytics för klarspråk, utan det är mer manuella metoder, som enkäter, textanalys och liknande som du får använda.

Börja alltid med en nollmätning

Innan du börjar ska du alltid genomföra en nollmätning. Utan nollmätning är det svårt att visa efteråt att du gjort någon skillnad. Exempel på vad du kan göra vid nollmätning är

 • Enkäter med frågor om hur mycket tid de lägger på skrivande och läsande, samt hur de uppfattar och förstår texterna
 • Textanalys
 • Mäta samtal och mejl till kundtjänst
 • Användarundersökning med frågor som visar begriplighet och tonalitet.
 • Mäta antalet ofullständiga ansökningar

Följ upp och justera

Ett klarspråksarbete blir aldrig färdigt. När du gör din nästa mätning kommer förmodligen inte allt vara perfekt, men förhoppningsvis har mycket blivit bättre.

Genom att visa att klarspråksarbete ger positiva resultat för din chef, har du större sannolikhet att få till resurser. Därifrån kan du sen ta steget att skapa en kultur av klarspråk och integrera klarspråksarbetet i det dagliga arbetet.

Skapa en klarspråkskultur

För att lyckas med klarspråk måste det bli en del av det dagliga arbetet. Vi som arbetar med webb är vana vid att alltid mäta det vi gör för att se att vi uppnår de önskade effekterna. Därefter justerar vi för att förbättra oss ytterligare lite. Och precis som att vi mäter att webben presterar, så måste vi mäta vårt klarspråksarbete. Och precis som för webben får vi jobba med ständiga justeringar. Verksamheten ska följa upp klarspråksarbetet precis som allt annat arbete.

Vi på 7minds har lång erfarenhet av mätning, uppföljning och lyckade projekt. Välkommen till oss för projekt som gör skillnad.

Onlinekurs: Kickstarta din mätning

Brist på mätbara mål kan göra att man inte använder den webbstrategi som finns. Vi hjälper dig göra mätbara mål kopplade till just din strategi, bland annat med individuell coachning. Kursen sker online, så du inte behöver ta dig någonstans.

Till kursen