Beställarstöd utan extra kostnad?

Genom att förbättra arbetet med kravställning kan utvecklingstiden förkortas och kvaliteten på leveranserna höjas. Förbättringsarbetet kan i kräva att en erfaren kravledare behöver tas in i projektet men det visar sig väldigt ofta att denna investering snabbt betalar sig genom att just utvecklingskostnaden minskar.  Det blir i praktiken ett beställarstöd utan extra kostnad. 

I denna bloggpost skriver jag lite mer om hur det kan gå till.

Stressade kravställare och projekt som inte går som de ska

Jag stöter ofta på personer som har svårt i sin roll som produktägare eller kravställare. De känner sig osäkra och stressade och webbprojektet flyter inte på som det ska. När jag pratar med dem ser de direkt den nytta de skulle ha av att få hjälp av en erfaren kravställare. Problemet är dock ofta att det inte finns några pengar inom projektet avsatta för denna typ av insats och chefen vill inte skjuta till pengarna.

Utvecklingstiden minskade och kommunikationen förbättrades

Nyligen har jag arbetat med en person som faktiskt hade en lösning på problemet. Jag blev lite arg på att jag själv inte kommit på det. Lösningen var att helt enkelt att ”sälja in” idén till chefen med att ta in extern hjälp genom att växla ut en del av utvecklingskostnaden mot en kravställarkostnad. I detta fall tog de in mig som stöd och vi kunde tillsammans hitta funktioner som kunde tas fram enklare och vi kunde även hitta delar som inte behövde tas fram alls. Resultatet blev att utvecklingskostnaden kunde minskas så att investeringen i min tid ganska snabbt kunde räknas hem.

Exempel på konkreta förbättringar efter det initiala arbetet var att:

  • Beställningar kunde justeras så att utvecklingstiden gick ner
  • Beställningar kunde förtydligas så att utvecklarna inte behövde bygga prototyper innan de började det riktiga arbetet
  • Vissa funktioner kunde tas bort helt då de gick att lösa på andra sätt
  • Utredningar som skulle tagit tid av utvecklarna kunde göras på annat sätt
  • Kommunikationen förbättrades så att mindre tid behövde läggas på möten och avstämningar
  • Kompetensen på kravledaren höjdes

En positiv bieffekt blev sedan att hela beställningsprocessen började fungera bättre varför även leverantören blev nöjd. Teamet hos leverantören kunde börja jobba mer fokusera på att ta fram en bra lösning och det skapade en väldigt bra atmosfär i hela projektet.

Så, sammantaget blev alla glada och nöjda.

Duktig beställare och kompetent leverantör

Det ska sedan i ärlighetens namn sägas att både beställaren och leverantören är väldigt duktiga i sina roller så jag ska nog inte höja mig själv till skyarna för mycket men genom att jag kunde komma in lite utifrån och bidra med erfarenhet så kunde vi tillsammans få projektet att börja fungera bra – utan att det egentligen kostade något extra.

Ska man sedan lite mer långsiktigt ta in stödresurser bör man naturligtvis budgetera för detta innan man börjar arbeta men erfarenheten säger att det faktiskt går att få in ”akut hjälp” i redan pågående projekt.

Få inspiration och kunskap direkt i mejlen med vårt nyhetsbrev