Hoppa till huvudinnehållet

Optimera resultaten med mål och mätplaner

Varje företag har sina unika förutsättningar. Tillsammans med dig tar vi fram mål, mätplaner och förändringsförslag som är anpassade till din verklighet. Vårt mål är att optimera din digitala närvaro så att du når dina mål.

Många skjuter upp arbetet med att mäta och analysera, för att det är svårt att veta vad man ska mäta. Men utan att mäta vet vi inte om det vi gör ger resultat, eller om vi bara lägger tid och pengar helt i onödan. Därför har vi tagit fram en enkel tjänst för att komma igång med mätningen.

Tre steg till ständiga förbättringar

I tre enkla steg kommer ni igång med mål, mätning och utvärdering.

Steg 1: Mål och mätplan

Tillsammans identifierar vi dina specifika mål för webbplatsen, sociala medier eller nyhetsbrev. Ni bidrar med kunskap om er verksamhet och vi bidrar med vår kunskap om digitala kanaler och tolkar er befintliga data. Utifrån målen tar vi fram en mätplan – vad ska ni mäta, hur och när.

Steg 2: Analys

Vi hjälper till att sätta upp mätning, skapa automatiserade rapporter och utvärderingar i aktuella kanaler. Utifrån resultaten hjälper vi till att analysera resultaten.

Steg 3: Framtida framsteg

Baserat på insikterna hjälper vi till med förslag på justeringar.

Varför välja 7minds

  • Flexibilitet: Vi anpassar vår tjänst efter dina behov, oavsett om det handlar om kortvariga projekt eller långsiktigt samarbete, små webbplatser eller stora webbplatser och många kanaler.
  • Expertis: Våra analytiker har gedigen erfarenhet av att arbeta med olika branscher, kanaler och analysprogram. De vet vad som går att mäta, vilka insikter som går att dra och vilka justeringar som krävs för att nå dina mål.
  • Resultatdriven: Vi fokuserar på att leverera resultat som ger mätbara fördelar för din verksamhet.

Med oss är du inte ensam i din digitala resa. Vi arbetar tillsammans med dig i din arbetsvardag för att du ska lyckas.