Hur jobbar andra med digital tillgänglighet?

Det finns många sätt att jobba med tillgänglighet och WCAG, men det finns några gemensamma nämnare för de som lyckats bra. Här berättar vi om smarta arbetssätt hos våra kunder.

Tillgänglighet är ett ständigt pågående arbete.

De av våra kunder som har helt, eller nästan helt, tillgängliga webbplatser har arbetat med tillgänglighet kontinuerligt under en längre period. De ser inte det här som ett projekt som ska vara klart den 23 september, utan en del av den dagliga verksamheten.

Någon har ansvar

Allt som ska bli gjort behöver någon med tydligt utsett ansvar och mandat. Annars ramlar det mellan stolarna, eller prioriteras ner när någon annan skriker högre.

Det finns plats i kalendern för arbetet

Tillgänglighetsarbete behöver få ta tid, precis som allt annat. Vik en bestämd tid åt att göra det, och se till att inte bara flytta fram tiden i kalendern. Den är helig och oflyttbar, annars kommer inget bli gjort.

Det finns en tydlig prioritering

Utan prioritering är det lätt att drabbas av panik och magsår. Det kan verka så mycket och så krångligt, men genom att ta en bit i taget blir det lättare att fokusera och leverera. Om du inte vet hur du ska prioritera har vi skrivit ett eget inlägg om det.

De har en tydlig process

För att arbetet ska fungera behöver du hela tiden veta vilka brister som behöver åtgärdas, i vilken ordning och hur. En av våra kunder har möten varannan vecka då de går igenom vad som behöver göras, delar ut uppgifter och deadlines samt stämmer av att det som ska vara gjort är gjort. Genom att man måste rapportera sitt arbete blir det prioriterat och legitimt att vika plats för det i kalendern.

Du kan göra detsamma genom att ta resultatet från er granskning och skriva ner vilka åtgärder det innebär att ni behöver göra. Jobba kontinuerligt med åtgärderna, och när ni är klara så gör ni en ny granskning och börjar om arbetet. Arbetet med den första granskningen är den som kommer vara svettigast. Ju längre in i arbetet ni kommer, desto lättare kommer det bli. Dels för att ni redan har betat av de största puckarna, dels för att ni har kommit in i arbetet och fått upp både vanan och kompetensen.

Vill du se två webbplatser som är väldigt tillgängliga? Kika in på Trafikanalys och Vinnova

Gör tillgänglighet konkret

Får du magsår bara du tänker på allt du ska göra? Vi sätter oss tillsammans med dig och går igenom allt, så att du får stenkoll, har en tydlig plan framåt, och en kravlista till leverantören.

Kom framåt i tillgänglighetsarbetet