Vad är LIX och hur påverkar det läsaren?

Lix står för läsbarhetsindex och är ett värde på hur långa ord och meningar du använder i din text. Lix är en av de faktorer som påverkar hur lätt det är att läsa en text. Fördelen med lix är att det är enkelt att mäta och man får ett objektivt svar.

Om du arbetar med språkgranskningsverktyget Valideratext, eller har någon utbildning i svenska och skrivande, har du förmodligen stött på termen Lix någon gång.

Långa ord och meningar ger ett högt lix-värde

Hur du räknar ut lix är inte jätteintressant, för det finns program som gör det åt dig. Du kan antingen använda dig av Valideratext, eller klistra in din text på www.lix.se. (För dig som vill nörda ner dig: lix beräknas genom att ta antalet ord i texten delat i antal meningar i texten plus antal ord som är längre än 6 bokstäver delat med antalet ord i texten.) Det viktiga är att lix visar när en mening börjar bli för lång, och när du har använt lite för många långa ord. Vad är då för långt, och varför är just 6 bokstäver gränsen för långa ord?

Den underliggande hypotesen är att långa meningar är mer grammatiskt komplexa än korta meningar, och att grammatiskt komplexa meningar är svårare att tolka än enklare meningar. Den andra hypotesen formeln bygger på är längre ord är svårare än korta ord. Och någonstans måste man sätta en gräns, så varför inte vid sex bokstäver? Då kommer ändå många av våra vanligaste ord med.

Jag kommer snart återkomma till vad forskning säger om detta, men nu återgår jag till själva Lix-värdet. När du har tryckt in texten i programmet och klickat på räkna så får du en siffra. Nedan kan du se ungefär vilket värde olika texter brukar ha.

 • 20 – 25 Barnbok
 • 31 – 35 Skönlitteratur, populärtidningar
 • 40 – 45 Normal tidningstext
 • 50 – 55 Normalt värde för officiella texter
 • 60 – Byråkratsvenska

Som du förstår vill vi varken hamna för lågt eller för högt. Men hittills har jag aldrig stött på någon som har för korta meningar. Däremot många med för långa. Långa meningar och långa ord kan vara lätta och förstå, men de måste inte vara det.

Låt mig ta några exempel. Ord som jag ofta stöter på när jag jobbar med myndighetstexter är

 • Tillser
 • Inkommit
 • Avge
 • Efterleva
 • Erforderlig
 • Erhålla
 • Föreligga

Dessa uppfattas av många som krångliga och kan bytas ut mot de tydligare, och kortare

 • Ser till
 • Kommit in
 • Ge
 • Följa
 • Som krävs
 • finnas

Ibland blir det två ord, men båda orden är kortare och kommer därför ge lägre lix-värde.

Lix är inte svaret på alla problem (men Valideratext är det nästan)

Givetvis finns det också kritik mot att använda lix-värde som ett värde på läsbarhet eller textkvalitet. Forskning visar att det som kanske är viktigast för att förstå en text är att dispositionen är tydlig och att orden är ord som man själv brukar använda. Det spelar alltså ingen roll om orden är korta om man inte förstår dem, eller att meningarna är korta om de står i fel ordning.

Lix kan heller inte varna för bildspråk, som kan vara svårt för andraspråkstalare och vissa kognitiva funktionsnedsättningar. Använder man Valideratext så varnar dock programmet för svåra ord och bildspråk, så då kan man lösa åtminstone några av invändningarna.

Lix:s största fördel – det är enkelt och snabbt

Men även om det finns problem med lix, så har det en stor fördel – det är ett enkelt sätt som alla kan använda sig av. Att låta en språkkonsult göra en klarspråksanalys på alla texter i en organisation är inte rimligt, även om jag önskade att det var så. Siffror har också en förmåga att motivera en del människor. Precis som man tävlar med stegmätaren kan man tävla med sitt lix-värde. Men glöm inte att gå en klarspråksutbildning också, så att du har koll på dispositionen!

Sammanfattningsvis kan man säga att lix inte är lösningen på textens alla problem, men med en medvenhet om hur man kan använda det kan det ändå leda till bättre texter. Det är också ett billigt, snabbt och enkelt verktyg att införa i en organisation. I nästa inlägg kan du läsa mer om hur du förbättrar ditt Lix-värde.

Gratis e-postkurs: Skriva för webben
Lär dig skriva effektiva texter på webben. Under fem dagar får du fem mejl om hur du gör för att skriva tydligt, sökmotoroptimerat och tillgängligt. Enkelt och effektivt.

Genom att prenumerera på vår kurs godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår dataskyddspolicy