Minska risken för missförstånd med en tydlig text

Vissa ord kan betyda lite vad som helst eller ingenting. Därför kan skribenten och läsaren lägga in helt olika betydelser, vilket leder till missförstånd. Genom att använda konkreta ord gör du texten tydligare för läsaren och du framstår själv som mer trovärdig.

Jag får ofta texter för bearbetning och granskning som innehåller mål, visioner och påståenden om vilken nytta företaget gör. Texter med formuleringar som kändes rätt när man brainstormade på en workshop med en trendig konsult. Men för mig och framtida webbplatsbesökare, som inte var med, är formuleringarna helt obegripliga.

”Vi ska ge mervärde, livskvalitet och agera skyltfönster” kan det stå. På vilket sätt ska de ge mervärde och livskvalitet till mig som läsare? Är deras syn på vad orden betyder samma som min? De kanske tycker att mervärde och livskvalitet är ett köpcentrum där jag bor, medan jag kanske tycker att det är att kunna gå i parken där köpcentret planeras.

Tänk vad ofta det är vi använder ord som vi just där och då, när vi har all information och har likadana värderingar, tycker är glasklara. Men som av någon som inte har all bakgrundsinformation är helt obegripligt. Ord som kan betyda lite vad som helst eller ingenting. Ord som kan betyda något för den som skrev, men något helt annat för läsaren.

Använd konkreta ord

Ord kan delas upp i två kategorier, abstrakta och konkreta. Konkreta ord är sådana man kan ta på, som benämningar på föremål, mat och natur. Abstrakta ord beskriver bland annat fenomen, handlingar, och begrepp. Konkreta ord är svåra att missförstå, ett bord är ett bord, oavsett vem du pratar med. Och de flesta av oss kan utan problem även förstå abstrakta handlingar som krig, kärlek, smärta. Det är ord som vi läser och pratar om så ofta att de flesta är hyfsat överens om vad det är. Men abstrakta ord som används sällan, eller i väldigt olika sammanhang, leder lätt till att läsaren tolkar in något annat än skribenten.

När du skriver texter måste du tänka på att texter, till skillnad från samtal, läses på en annan plats, i ett annat sammanhang och oftast utan möjlighet att fråga när något är oklart. Texten måste alltid kunna stå för sig själv och vara självförklarande. Därför bör du undvika de alltför abstrakta orden.

Skriv vad du menar egentligen

Många gånger är texter svåra att förstå för att den som skrivit dem själv egentligen inte vet vad den menar. Vad innebär egentligen ett kundorienterat arbetssätt eller adekvata brottsförebyggande åtgärder? Vilka exakta handlingar är det som gör att arbetssättet är kundorienterat eller att åtgärderna kommer förebygga brott?

Det är alltid bättre att uttrycka konkret vad man menar, även om det är mycket svårare, eftersom du då måste veta exakt vad, när, hur och varför. Uttrycket det luddigt sagda är det luddigt tänkta är så sant som det kan bli. Men genom att skriva konkret uppfattas du inte bara tydligare, utan också som mer trovärdig och seriös. Det är nog inte bara jag som skrattat åt mäklarannonser och deras förmåga till fantastiska omskrivningar. Vilket också gör att jag ser mäklarannonser mer som underhållning än sanning. Och där vill vi ju inte hamna med våra texter!

Gratis e-postkurs: Skriva för webben
Lär dig skriva effektiva texter på webben. Under fem dagar får du fem mejl om hur du gör för att skriva tydligt, sökmotoroptimerat och tillgängligt. Enkelt och effektivt.

Genom att prenumerera på vår kurs godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår dataskyddspolicy