Hoppa till huvudinnehållet

Hållbar arbetsplats: prioritera medarbetares hälsa och trivsel

En hållbar arbetsplats är en arbetsplats där medarbetarnas hälsa och välbefinnande är av högsta prioritet. Det handlar om att hitta de där lösningarna som både ökar produktivitet och välmående. Spoiler: strulande IT är inte en av lösningarna.

För oss på 7minds är arbetsmiljön viktig. Krångliga tekniska lösningar skapar mer stress och press än effektivisering. Digitala möten är inte effektiva om medarbetarna helt plötsligt har möten utan paus emellan. Här är några nyckelfaktorer för att göra arbetsplatsen mer hållbar.

Se över arbetsmiljön

Det är viktigt att skapa en fysisk miljö som främjar koncentration och trivsel. Det inkluderar bekväma arbetsstolar, ergonomiska skrivbord och en god belysning. När allt fler har kontorslandskap är det viktigt att ha tysta ytor där man kan dra sig undan.  Alla kan inte jobba bland ljud och alla gillar inte att vara sociala.

Skapa en strulfri IT-miljö

Ett välfungerande IT-system är en grundläggande för en hållbar arbetsplats. Anpassa alla system efter användarnas behov, gör de lättanvända och lätta att lära sig. Inget skapar mer stress och frustration än att inte kunna göra det man vill, eller att behöva lägga otroligt mycket mer tid och krångel än vad som är rimligt.

Minska stressen

Minska stress och tryck som medarbetarna kan uppleva. Det kan inkludera att se över arbetsbördan, möteskulturen och mejlkulturen. Undvik att schemalägga för många möten på en dag eller låta dem ligga för tätt inpå varandra. Se till att inte alla mejlar om allt så att medarbetarna behöver föra ett ständigt krig mot sin inkorg.

En öppen kommunikation

En hållbar arbetsplats har transparant kommunikation åt båda håll. Medarbetarna känner sig informerade om företagets mål och beslut men har också möjlighet att ge synpunkter och påverka.

Främja hälsa och välmående

Ett hälsosamt arbetsklimat främjar både fysisk och mental hälsa. Erbjud möjligheter till regelbunden träning, friskvårdsaktiviteter och stöd för mental hälsa. Skapa en kultur där medarbetarna uppmuntras att ta hand om sin hälsa.

Stärk gemenskapen

En känsla av samhörighet är viktig för att trivas. Skapa en kultur där medarbetarna känner sig som en del av en gemenskap med gemensamma aktiviteter och mål.

Genom att prioritera medarbetarnas hälsa och välmående skapar man en arbetsplats där medarbetarna trivs, är produktiva och känner sig motiverade att bidra till företagets framgång. Det leder inte bara till ökad arbetsglädje utan också till långsiktig hållbarhet och framgång för organisationen som helhet.

 

Mer om Hållbar arbetsplats

Sida

Så jobbar vi med hållbarhet

Hållbarhet är viktigt på 7minds, på riktigt. Med utgångspunkt i målen för Agenda 2030 försöker vi minska vår negativa påverkan och öka vårt positiva inflytande. Våra riktlinjer för hållbarhetsarbete styr...

Projekt

Folke Bernadotteakademin flyttade samarbetet till MS Teams

Medarbetarna behövde ett bättre verktyg för samarbete, och verksamheten behövde bättre styrning av vilket verktyg medarbetarna samarbetade i. Genom en tydlig strategi, förändringsledning och ett gediget utbildningskoncept fick medarbetarna en...

Projekt

Trafikanalys byggde intranät i Modern Sharepoint och samarbeten i Teams

Med kontor i Stockholm och Östersund men inget intranät fanns ett stort behov av en lösning för digitalt samarbete. Med ett nytt intranät och förbättrat arbete i Teams blev samarbetet...

Inlägg

Våga vägra meningslösa möten

Jag sitter i ett möte jag inte riktigt vet varför jag är med på, och inte riktigt vet vad det handlar om. Samtalet verkar löpa som någon sorts fria associationer...

Inlägg

Jobba stressfritt i Teams

Teams må kalla effektivitetens system, men för många av oss innebär det också konstant hög puls, att ständigt bli avbrutna och att vi kastar oss mellan kanaler, grupper och chattar...

Inlägg

Att lyssna helhjärtat och bekräfta kan förändra så mycket

När jag sitter på tunnelbanan eller ger mig ut i vimlet på lunchen slår det mig ofta hur sällan vi människor ser varandra i ögonen. Vi är inte så närvarande...