Hoppa till huvudinnehållet

Hållbarhet är viktigt på 7minds, på riktigt. Med utgångspunkt i målen för Agenda 2030 försöker vi minska vår negativa påverkan och öka vårt positiva inflytande. Våra riktlinjer för hållbarhetsarbete styr hur vi reser och gör inköp.

Så bidrar vi till Agenda 2030

Utifrån vår verksamhet och våra medarbetare försöker vi göra skillnad där vi kan. Vi försöker bidra till så många relevanta mål som möjligt. Här är några av de mål vi arbetar mot.

Mål 3: god hälsa och välbefinnande

Vi vill att våra anställda ska må bra. Vårt arbetssätt är anpassat för att det ska gå ihop med livet i övrigt och flexibelt i både tid och plats. Vi erbjuder flera typer av friskvård för att våra medarbetare ska må bra både psykiskt och fysiskt, till exempel friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och friskvårdsaktiviteter.

Mål 5: ökad jämställdhet

I Sverige sitter bara 8 % kvinnor på ordförandeposterna, 9 % på vd-poster och 23 % i ledningsgrupper. Vi har en kvinnlig VD och enbart kvinnliga ägare.

Mål 8: anständiga arbetsvillkor

Givetvis följer vi alla lagar och riktlinjer kring anställning och arbete. Vi har en platt organisation där alla har lika mycket att säga till om, oavsett kön och position i företaget. Det gör att alla kan påverka både sin anställning och sina villkor.  

Anständiga arbetsvillkor gäller inte bara inom företaget, utan vi försöker även köpa produkter framställda under bra villkor när vi köper till exempel mat eller teknik.

Mål 12: hållbar konsumtion

Vi jobbar där vi kan för att minska våra ekologiska fotavtryck. Det gör vi till exempel genom

  • Bara köpa ny teknisk utrustning där den gamla gått sönder.
  • Köpa begagnat där det går.
  • Lämna in våra gamla produkter på återvinning.
  • Hyra kontorsmöbler istället för att köpa.
  • Jobba papperslöst och hjälpa våra kunder att göra detsamma.

Mål 13: minska klimatförändringarna

Vi försöker minska våra utsläpp genom en mer hållbar konsumtion, men också genom att

  • Resa kollektivt, både korta och längre sträckor.
  • Uppmuntra digitala möten och utbildningar för att minska resandet, både internt, med kunder och hos kunder.

7minds riktlinjer för hållbarhetsarbete

Följande riktlinjer gäller för 7minds.

Resor

Resande sker kollektivt, med cykel, elbil eller tåg. När uppdrag ska utföras långt bort från våra kontor uppmuntras digitala möten eller utbildningar istället för fysiska träffar. Om våra kunder sitter utspritt uppmuntras digitala möten eller utbildningar för att minska deras behov av resor.

Inköp

Vi försöker köpa så lite som möjligt. Kontorsmöbler och kontorsutrustning hyrs som en del i en cirkulär ekonomi.

Datorer och mobiltelefoner införskaffas enbart när den gamla inte längre går att laga. Vi reparerar så långt det är möjligt och återvinner vår utrustning när den inte längre går att använda. När vi köper ny försöker vi köpa begagnat eller miljömärkt där det går. Där det inte går påpekar vi för vår leverantör att vi efterfrågar miljömärkta produkter.