Välj tydlig målsättning i Google Ads

Målsättningar är urviktiga när du börjar jobba med kampanjer i Google Ads. Vad vill du ha ut utav kampanjen? Vad ska kampanjen uppnå för din organisation? Utan målsättning är du vilse och helt i händerna på Google eller Bing vars mål är att tjäna pengar på annonsörer. Vilket de också gör. En stor del av Googles intäkter kommer från Google Ads.

Målsättningen med en kampanj kan vara försäljning, trafik till webbplatsen eller potentiella kunder. Eftersom själva målsättningen sedan blir styrande för vilka val du kan göra måste du hamna rätt från början.

Efter att du valt målsättning får du förslag av Google på vilka val du kan göra. Du vägleds alltså till specifika funktioner som hjälper dig att skapa en framgångsrik kampanj. Om målet är varumärkeskännedom innebär det att du fokuserar på sökord där klicken i sig är värdefulla men inte direkt leder till en konvertering. Då kan du förmodligen rikta in dig på en bredare målgrupp än vad du hade gjort om målet varit direkt konvertering eller försäljning.

Målet styrs av kampanjtypen

Beroende på om du väljer att satsa på en sök-, display-, shopping-, video- eller appkampanj finns det olika mål att välja bland. Ska du köra en videokampanj kan du välja varumärkesigenkänning och räckvidd som mål. Du optimerar då kampanjen för att nå en bred målgrupp och för att öka medvetenheten bland relevanta målgrupper. Ska du i stället satsa på en appkampanj vill du förmodligen att så många som möjligt ska ladda ner appen.

Efter att målet är satt är dags att jobba fram en strategi för att nå det. Om du jobbar med en shoppingkampanj och målet är försäljning vill du förmodligen satsa på att kommunicera med kunder som redan kontaktat dig. Kunder som är nära att fatta ett köpbeslut är av största intresse. De är nära konvertering och behöver bara en sista knuff i rätt riktning.

Om möjligt försök att sätta ett monetärt värde på vad målet är värt. Vad är det faktiskt värt när målet är uppfyllt? Det underlättar utvärderingen av kampanjen och beslutet att avsluta sådana som inte är tillräckligt lönsamma.

Vi kan hjälpa dig med sökordsmarknadsföring hela vägen från att bygga upp konto till att utvärdera och analysera kampanjer i Google-Ads. LÄS MER >>