Hoppa till huvudinnehållet

Välj tydliga mål i Google Ads

Att sätta mål är viktigt när du börjar jobba med kampanjer i Google Ads. Vad vill du ha ut utav kampanjen? Vad ska kampanjen uppnå för din organisation? Utan mål är risken att du betalar för en tjänst du inte får ut något av.

När du skapar en kampanj i Goole Ads blir du tillfrågad att sätta mål. Du kan antingen välja ett av de mål Google föreslår, eller välja att fortsätta utan att ange mål.

Vår rekommendation är att du alltid ska ha mål med dina annonser, men du behöver inte välja Googles fördefinierade mål. Det är å ena sidan praktiskt, eftersom Google då optimerar mot ditt mål. Men det kan också vara så att Google gör val som de tjänar lite mer pengar på.

Välj istället att skapa en kampanj utan att utgå från mål, och ställ in dina egna mål senare. Du ska alltså alltid ha mål, men du ställer inte in de på samma sätt som Google vill. Du ställer istället in det under konverteringar.

Vi talar alltså om två sorters mål här. Dels målet för själva kampanjen, till exempel ett visst antal nya kunder, köp eller liknande. Dels inställningen Konvertering i Google Ads, att den som såg annonsen har uppnått ditt mål för just den, till exempel genomfört ett köp, läst en sida, laddat ner något eller liknande. Det kallar vi hädanefter för konvertering.

Så ta dig en funderare på vad du vill uppnå, vad som är en konvertering och hur du mäter det i Google Analytics. För du kan koppla ihop Analytics med Ads, så att du kan se hela förloppet från visning till konvertering.

Målet påverkar sökord och målgrupper

Några konverteringar är lätta, är målet att sälja en produkt är konvertering att nå sista steget i köpflödet. Andra är knepigare. Om målet är varumärkeskännedom är konvertering kanske visningar eller att se en videoannons till slutet.

Vad du har för mål och konvertering påverkar vilka sökord du ska välja och hur brett du ska rikta dig. Varumärkeskännedom innebär en bredare målgrupp än vad du hade gjort om målet varit direkt konvertering eller försäljning.

Följ upp dina mål

När du har satt mål, konverteringar och satt igång kampanjen är det dags att börja följa upp. Hur många uppnår konvertering? Kan du justera annonstext, sökord, målgrupp, landningssida eller något annat för att få ett bättre resultat.

Ett bra sätt om du jobbar med försäljning är att sätta ett monetärt värde på vad en konvertering är värd. Det underlättar utvärderingen av kampanjen och beslutet att avsluta sådana som inte är tillräckligt lönsamma.