Grupper där vi är olika lyckas bäst

Vem har inte slagits av tanken att världen vore enklare om andra tänkte som en själv? Så skulle det kunna vara men det är inte säkert att den skulle fungera bättre. Forskning finna som visar att olikheter i arbetsgrupper i själva verket är en tillgång.

Vi människor stör oss ibland på andra som är olika oss själva. Det visar beteendeforskning. Vi vill att andra ska vara som vi och känner oss som tryggast när det är så. Det kan tyckas aningen paradoxalt eftersom forskning samtidigt visar att grupper där vi är mest olika lyckas bäst.

I en grupp krävs att olika roller finns representerade. En väl sammansatt grupp behöver en bestämd ledare, en kreativ inspiratör, en ödmjuk samordnare och en noggrann person som grottar ner sig i detaljer och ifrågasätter.

De fyra rollerna motsvarar enligt DISA (personlighetstest) olika färger som kännetecknas av särskilda karaktärsdrag. Exempelvis är den röda målmedveten, rak, driven men kan också uppfattas om aggressiv och kontrollerande.
Den röda personligheten vill att du är rak gentemot henne och vill själv vara bestämmande.

På motsvarande sätt kännetecknas den gula, gröna och blå personligheten av karaktärsdrag som till viss del är medfödda. Eftersom vi är olika behövs förståelse.

Desto bättre vi förstår varandra, desto bättre kan de mest utmanande uppgifterna lösas tillsammans. Den optimala arbetsgruppen kan byggas och individerna samarbeta.

Så våga arbeta ihop med personer som är olik dig själv, och försök att se era olikheter som något positivt istället för något jobbigt.

Få inspiration och kunskap direkt i mejlen med vårt nyhetsbrev