Grupper där vi är olika lyckas bäst

Vem har inte slagits av tanken att världen vore enklare om andra tänkte som en själv? Så skulle det kunna vara men det är inte säkert att den skulle fungera bättre. Forskning finna som visar att olikheter i arbetsgrupper i själva verket är en tillgång.

Vi människor stör oss ibland på andra som är olika oss själva. Det visar beteendeforskning. Vi vill att andra ska vara som vi och känner oss som tryggast när det är så. Det kan tyckas aningen paradoxalt eftersom forskning samtidigt visar att grupper där vi är mest olika lyckas bäst.

Enligt Sigma IT ManagementBusiness Manager & Coach hänger det ihop med att olika roller krävs i en grupp. En väl sammansatt grupp behöver en bestämd ledare, en kreativ inspiratör, en ödmjuk samordnare och en noggrann person som grottar ner sig i detaljer och ifrågasätter.

De fyra rollerna motsvarar enligt DISA (personlighetstest) olika färger som kännetecknas av särskilda karaktärsdrag. Exempelvis är den röda målmedveten, rak, driven men kan också uppfattas om aggressiv och kontrollerande.
Den röda personligheten vill att du är rak gentemot henne och vill själv vara bestämmande.

På motsvarande sätt kännetecknas den gula, gröna och blå personligheten av karaktärsdrag som till viss del är medfödda. Eftersom vi är olika behövs förståelse.

Desto bättre vi förstår varandra, desto bättre kan de mest utmanande uppgifterna lösas tillsammans. Den optimala arbetsgruppen kan byggas och individerna samarbeta.

Att leda på distans ger stora möjligheter

Andra kloka tankar kom från Uclaritys talare som under DPL Forum 2016 talade om Att leda på distans. Arbete är inte längre en plats på samma sätt som tidigare. Det är snarare något någon gör. En förändringen som ger stora möjligheter att jobba på distans.

Följande matnyttigt kommer från föreläsningen om Att leda på distans:

 1. Använd rätt kanal vid rätt tillfälle.
 2. Skapa rätt förutsättningar för bra resultat. Finns grundförutsättningar? Exempelvis, använd kabel vid digitala möten (god uppkoppling är a och o).
 3. Ett ljust och vitt rum är inte optimalt vid ett videomöte. Särskilt om man har stora fönster bakom sig.
 4. Fokus behöver delvis ändras från teknik till ”hur kan jag vara en bra ledare på distans”. Hur kan jag engagera ett bra team?
 5. Välj rätt verktyg för det digitala samarbetet. Mejl är den vanligaste kommunikationskanalen och samtidigt den mest opersonliga. Kan en del mejl ersättas med chat? Samtal blir mer personliga på så sätt. Digitalt möte. Videokonferens i början av ett möte.
 6. Projektrum och samarbetsportal är också bra att ha.
 7. Fysiska möten behövs också.
 8. Regelbundna möten är viktiga. Det bör finnas en plan för detta.
 9. Var aktiv som lyssnare, ställ frågor. Gå laget runt.
 10. Engagera deltagarna i workshop:s och omröstningar.
 11. Våga ta hjälp om du kör fast.
 12. Använd sociala kanaler som Yammer, Skype for business och #slack.
 13. Skapa samsyn och gemensamma målbilder.
 14. Tydliggör och följ upp resultat.

Vi älskar att dela med oss.
Prenumera på vårt nyhetsbrev där vi berättar om det senaste inom digitalt och kommunikation.