Händer över skrivbord

Webborganisation – rätt person på rätt plats

Webborganisationen är de roller och personer som jobbar med din webbplats, ditt intranät eller en annan digital kanal. Varje situation är förstås unik, men utmaningen blir att hitta rätt kompetenser och arbetssätt i gruppen för att uppnå organisationens mål och syften. En stark webborganisation är förutsättningen för att de digitala kanalerna ska växa och frodas, och att alla ska trivas på jobbet!

Har ni fokus på kompetens och redaktionellt arbetssätt?

Hos många av våra kunder är målet att kunna kombinera lång erfarenhet med nya arbetssätt när man arbetar med digitala kanaler. Ibland är det en utmaning att få alla sina medarbetare att hitta rätt roll där de kan trivas och växa.

Redaktionen behöver också spegla organisationens uppbyggnad och storlek. I en mindre organisation kan ofta webborganisationen styra mer självständigt över innehållet, medan en större kräver samarbete med sakkunniga och kunskapsinhämtning från flera håll. Det ställer också större krav på hur man arbetar med texter och vilka arbetssätt och rutiner man sätter upp gentemot organisationen.

Vi på 7minds ser människorna. Vi är vana att leda genom förändring och att hitta de oslipade diamanterna. Vi kan hjälpa dig att skapa en effektiv och välmående webborganisation som kan ge era digitala kanaler den kärlek de förtjänar.

Mer om Webborganisation

Projekt
Mer inom samma ämne

Falu Energi & Vatten tog sjumilakliv till en bättre webb

Falu Energi & Vatten ville modernisera och effektivisera sin webbplats och sitt redaktörsarbete. Det innebar ett webbprojekt där man skulle förbättra samtliga delar som går att förbättra. För att få...

Projekt
Mer inom samma ämne

Tyresö kommun kartlade den bästa lösningen

Genom att räkna ut en ungefärlig kostnad för den dåvarande redaktionen kunde Tyresö kommun se vad som behövde förändras. De hade också ett mätvärde att återgå till för att se...

Projekt
Mer inom samma ämne

Röda korset fick mätbara resultat med effektkarta

Digital affärsutveckling\r\nVi tittade på vilka mål de hade med intranätet, hjälpte till att ta fram mer detaljerade mål och bedömde hur organisationen skulle behöva förändras för att uppnå de målen.\r\n\r\n”,...

Projekt
Mer inom samma ämne

Karlstads kommun – externwebb med effektivt redaktörsarbete

När Karlstad kommun byggde ny externwebb tog de samtidigt ett helhetsgrepp för att göra arbetet enklare och effektivare för redaktörerna. De behövde en plattform som var lätt att hantera för...

Projekt
Mer inom samma ämne

Maskinentreprenörerna – ny webb för att öka medlemsnyttan

Vår resurs var projektledare under hela projektet och agerade beställarstöd. Genom vår expertkompetens i Epi kunde Maskinentreprenörerna få smarta lösningar till redaktörer och användare – de lösningar som levererar mest...

Projekt
Mer inom samma ämne

Karlstads kommun – Intranät som lockar till engagemang

Karlstads kommun ville bygga ett intranät som lockar alla anställda att använda det. En utmaning var att intranätet skulle byggas på två plattformar, Office 365 och Episerver. Parallellt med intranätsprojektet...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Därför måste dokument bli sidor på intranät

Intranät är ofta pdf-dokumentens förlovade land. Många organisationer menar att det måste vara så, men det finns egentligen ingen bra anledning. Vi berättar varför många pdf-dokument är dåligt, och varför...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Intranät som bidrar till effektivitet

Ett bra intranät når ut till medarbetarna och skapar en känsla av tillhörighet. Kvalitet och funktionalitet är nästan alltid bättre än kvantitet. Att anställda använder sitt intranät på väldigt olika sätt...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Grupper där vi är olika lyckas bäst

Vem har inte slagits av tanken att världen vore enklare om andra tänkte som en själv? Så skulle det kunna vara men det är inte säkert att den skulle fungera...

Hand med penna skriver

Inlägg
Mer inom samma ämne

Nu får det vara nog!

Varför används titeln webbredaktör till allt som har med webb och göra, och varför kan precis vad som helst ingå i en webbredaktörs yrkesroll? Här tar jag upp problemet kring...