Webinar – Aktiv förvaltning i SiteVision

Aktiv förvaltning för webb och digitala tjänster är en metod och ett arbetssätt som tagits fram av 7minds för att konstant utveckla sin webb och sina tjänster mot uppsatta mål.

Metoden och arbetet har inspiration av effektstyrning, pm3 eller liknande metoder där man utgår från sina mål och verksamhetsnytta och ständigt förbättrar mot att uppnå mål och användarnas nytta av webben/tjänsten.

I detta webinar  pratar vi om just aktiv förvaltning i SiteVision som en uppföljning av en enkät som vi skickat ut tidigare. Vi bjöd in Carina Jonsson från Försvarshögskolan och Fredrik Stodne får Soleil som tillsammans med oss på 7minds arbetar med aktiv förvaltning på fhs.se.

Agenda:

  • Uppföljning och sammanställning av enkäten – aktiv förvaltning i SiteVision
  • Aktiv förvaltning – grundläggande förklaring
  • Så arbetar Försvarshögskolan med aktiv förvaltning
  • Soleils syn på arbetet kring fhs.se

Webinariet spelades in 9 juni 2020.