Använd vår mall för att upphandla tillgänglighetsgranskning

Vi vet att det inte alltid är enkelt att göra upphandlingar och ibland har man behov av att det går snabbt. För att hjälpa dig att upphandla en granskning av tillgängligheten på din eller dina webbplatser har vi tagit fram en mall. Använd den gärna som inspiration och checklista för vad du kan behöva ha med i din upphandling. 

När du gör upphandlingar eller offertförfrågningar, är det bra att vara så tydlig som möjligt mot den som ska svara. Ju tydligare du är i vad du vill, desto enklare för leverantörerna att svara. Svaren du får kommer också bättre motsvara det du vill ha, när leverantören slipper missförstå eller komma med egna tolkningar.

I det här fallet har vi gjort denna mall som en direktupphandling. Detta eftersom tillgänglighetsgranskningar inte är så dyra, vilket gör att det inte behövs en fullskalig upphandling enligt LOU. Det finns också ett exempel på hur du kan utvärdera de olika offerter som kommer in. Tänk på att alla organisationer har olika regelverk för vilken typ av upphandling som ska användas och hur det ska genomföras. Du behöver anpassa hela ditt förfarande till din organisation.

Vi hoppas att den här mallen kan hjälpa dig att bli tydlig med information som leverantören oftast behöver för att kunna lämna ett bra svar.

Lämna din mejladress nedan och klicka på skicka så kommer du till nästa sida för nedladdning av mallen.

Lycka till!