Så gör du tillgängliga texter

Alla dina besökare påverkas av dina texter, oavsett hur de tar till sig en webbsida. Se därför till att dina texter är tillgängliga för alla, så att du följer EU:s tillgänglighetsdirektiv. 

Det finns en del inom tillgänglighet som påverkar alla, oavsett vad för eventuella variationer mottagaren har eller inte har. Märkligt nog är det där de flesta webbplatser brister. Det handlar om begripligt innehåll; att innehållet ska gå att förstå, oavsett om man har funktionsnedsättning eller ej, oavsett om man är insatt i ämnet eller ej.

Tillgänglig text innebär att gå igenom texterna från det stora (sidstruktur och information på varje sida) till det lilla (meningslängd och ordval) och ställa sig tre frågor

  • Är det logiskt?
  • Är det relevant?
  • Begriper man?

Är det logiskt?

Är det logiskt att informationen finns på just den här sidan, just här i strukturen? Och är det logiskt för besökaren? Ofta bygger vi upp våra webbplatser efter vår organisationsstruktur. Det är inte logiskt för användaren. Användaren ska inte behöva veta vilken del av organisationen som hanterar ärendet för att kunna hitta. 

Är det relevant?

Är den här informationen relevant för besökaren? Otroligt många sidor börjar med bakgrund och historia. Om jag vill boka en lokal, söka en utbildning eller beställa tandläkartid är jag ofta helt ointresserad av att företaget har funnits sedan 1876 och att byggnaden är ett före detta slott. Bara säg när det finns lediga tider, hur mycket det kostar och hur jag gör.

Är det begripligt?

Är informationen begriplig för besökaren? Långa stycken och meningar med komplicerade ord stänger ute läsaren. Du kommer inte bli förstådd. Det finns massor av forskning som visar att vi behöver luftiga texter med många nya stycken, kortare meningar och vanliga, moderna ord för att kunna ta till oss budskapet. Kolla in någon av de stora dagstidningarna (inte kvällstidningarna) och försök skriva som de så är du hemma.

Lär dig hur EU:direktivet påverkar webbarbetet

Med vår kurs i tillgänglighet för webben lär du dig vad EU:s direktiv innebär, hur det påverkar ditt arbete med webben och vad du behöver göra för att uppfylla det. Du får konkreta tips och verktyg och kommer igång med ditt arbete redan under kursen.

Tillgänglighet för webben

Läs mer om EU:s tillgänglighetsirektiv och vad du behöver göra för att följa det.