Har du koll på EU:s tillgänglighetsdirektiv?

Snart träder EU:s nya tillgänglighetsdirektiv i kraft, och för offentlig sektor innebär det en del att hålla reda på. Här reder vi ut vad du måste tillgänglighetsanpassa och när det behöver vara klart.

En tillgänglig webb är en webb för alla

En tillgänglig webb är en webb som fungerar bättre för alla, oavsett funktionsnedsättning eller ej. För att stötta den här utvecklingen mot en bättre och tillgängligare webb finns det nya EU-direktivet – direktiv 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Direktivet kommer ligga till grund för alla medlemsländers egen lagstiftning.

Webbdirektivet är en så kallad minimiharmoniseringslag. Det innebär att kraven ska vara lika i alla medlemsländer (harmonisering) och att lagstiftningen ska vara minst i samma nivå som direktivet, men gärna får vara mer (minimi). Den svenska lagen skulle finnas på plats senast 23 september 2018, men har blivit försenad. Det påverkar dock inte när webbplatser ska uppfylla kraven.

När börjar tillgänglighetslagen gälla?

Lagen träder i kraft den 23 september 2018, men därifrån har olika tjänster olika lång tid på sig innan de måste uppfylla kraven. Följande datum gäller:

 • Webbplatser lanserade efter lagen: 23 september 2019.
 • Webbplatser lanserade innan lagen: 23 september 2020.
 • Film och podd: 23 september 2020.
 • Publika appar: 23 juni 2021.

Det kommer ta tid att se över vad som behöver göras och sedan åtgärda det, så det är bra att börja i god tid.

Vilka måste följa EU:s tillgänglighetsdirektiv?

 • Myndigheter
 • Landsting
 • Kommuner
 • Samhällsviktig service

Lagen kommer gälla för offentligt finansierade organ och de som måste följa upphandlingslagen, vilket i praktiken innebär myndigheter, kommuner, landsting. Även samhällsviktig service, service som medborgare inte kan välja bort, kommer omfattas av lagen. I och med att lagen inte är på plats än kan vi inte vara helt säkra på vad som kommer räknas in, men service som nämnts i sammanhanget är banker och lokaltrafik.

Undantag

Det finns vissa offentligt finansierade organ som är undantagna

 • Public service
 • NGO (icke-statliga organisationer)
 • Skolarbeten och liknande från skolor och förskolor

Skolor och förskolor måste följa lagen när det gäller viktig information, e-tjänster och liknande. Däremot ska de inte på grund av lagen hindras att lägga upp till exempel elevernas egna arbeten.

Vad innebär lagen?

I korthet innebär lagen tre saker:

 • Publicera tillgänglighetsutlåtande
 • Gör det möjligt för användare att påtala brister
 • Följ WCAG 2.1 nivå AA

Ett tillgänglighetsutlåtande är en sida på er webbplats där ni berättar

 • Hur ni uppfyller direktivet
 • Vilka undantag ni har gjort och varför
 • En länk till dit användare påtalar brister

Sidan ska följa EU-kommissionens mall för tillgänglighetsutlåtande. Den mallen har inte släppts än, så i dagsläget vet vi inte hur den kommer se ut. Men som hjälp fram tills dess har Webbriktlinjer släppt en tillfällig mall för tillgänglighetsutlåtande.

Möjlighet att påtala brister

Ni behöver också en sida eller ett formulär där användare kan påtala om det finns brister i tillgängligheten. Inom en månad ska ni ha återkopplat och påbörjat åtgärd. Om ni inte åtgärdar problemet ska användaren få en motivering till varför ni inte behöver följa lagen i just detta fall.

Det är lätt att tro att det räcker med att slänga upp en sida med ett formulär, men ni behöver göra mer än så. Ni behöver ta fram en process för hur ni ska hantera ärenden – vem som ska se om det har kommit in något och hur ni tar det vidare. Dessutom måste ni se till att formuläret följer GDPR och att formuläret finns med i er centrala registerförteckning

Så hanterar du formulär enligt GDPR

Följ WCAG 2.1 nivå AA

WCAG 2.1 är den senaste versionen av de internationella riktlinjerna för tillgänglighet, Web Content Accesability Guidelines. Riktlinjerna är framtagna av den internationella sammanslutningen W3C, som tar fram standarder och programvara för internet. WCAG:s grundprinciper är att alla ska kunna använda webbplatsen eller tjänsten oavsett förmåga. Tjänsten ska gå att uppfatta, hantera och begripa för alla oavsett förmåga till att se, höra, röra sig eller läsa. WCAG finns i tre nivåer, A, AA och AAA, där AAA är det bästa.

Undantag

Vi behöver tillgänglighetsanpassa mycket, men inte allt. Detta behöver vi inte åtgärda:

 • Filer som PDF och Office-dokument publicerade innan lagen träder i kraft. Dokument efter lagen trätt i kraft undantas inte, men vi behöver alltså inte gå tillbaka och åtgärda våra äldre dokument.
 • Direktsändningar. Direktsändningar räknas som direktsändning i 14 dagar. Efter 14 dagar övergår direktsändning till att bli en inspelning och ska därmed tillgängliggöras och textas.
 • Tredjepartsinnehåll vi inte betalar för. Hit hör tjänster som Google maps eller resebeskrivningar med lokaltrafikens tjänst. Tredjepartsinnehåll vi betalar för måste följa direktivet, så då måste vi kravställa i upphandlingen att de ska följa det.
 • Arkiverade delar av webbplatsen som inte används (se då till att de inte går att komma till).
 • När det krävs oproportionerligt mycket arbete. Det här är inget skäl som går att använda när man inte orkar, utan det måste finnas ”tunga skäl” till att man gjort ett undantag. Användaren ska också kunna invända mot undantaget.

Lär dig hur EU:direktivet påverkar webbarbetet

Med vår kurs i tillgänglighet för webben lär du dig vad EU:s direktiv innebär, hur det påverkar ditt arbete med webben och vad du behöver göra för att uppfylla det. Du får konkreta tips och verktyg och kommer igång med ditt arbete redan under kursen.Kurs: tillgänglighet på webben