Har du koll på lagen om digital tillgänglighet?

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service har börjat gälla, och för offentlig sektor innebär det en del att hålla reda på. Här reder vi ut vad du måste tillgänglighetsanpassa och när det behöver vara klart.

En tillgänglig webb är en webb för alla

En tillgänglig webb är en webb som fungerar bättre för alla, oavsett funktionsnedsättning eller ej. För att stötta den här utvecklingen mot en bättre och tillgängligare webb finns den nya lagen om digital tillgänglighet.

När börjar tillgänglighetslagen gälla?

Lagen började gälla den 23 september 2018, men därifrån har olika tjänster olika lång tid på sig innan de måste uppfylla kraven. Följande datum gäller:

 • Webbplatser lanserade efter lagen: 23 september 2019.
 • Webbplatser lanserade innan lagen: 23 september 2020.
 • Film och podd: 23 september 2020.
 • Publika appar: 23 juni 2021.

Det kommer ta tid att se över vad som behöver göras och sedan åtgärda det, så det är bra att börja i god tid.

Vilka måste följa lagen om digital tillgänglighet?

Lagen gäller för offentligt finansierade organ och de som måste följa upphandlingslagen, vilket i praktiken innebär

 • Myndigheter
 • Landsting
 • Kommuner
 • Skolor och liknande verksamhet, även privata
 • Vård och omsorg, även privata

Undantag

Det finns vissa offentligt finansierade organ som är undantagna

 • Public service
 • NGO (icke-statliga organisationer)
 • Skolarbeten och liknande från skolor och förskolor

Skolor och förskolor måste följa lagen när det gäller viktig information, e-tjänster och liknande. Däremot ska de inte på grund av lagen hindras att lägga upp till exempel elevernas egna arbeten.

Vad innebär lagen?

I korthet innebär lagen tre saker:

 • Publicera tillgänglighetsutlåtande
 • Gör det möjligt för användare att påtala brister
 • Följ WCAG 2.1 nivå AA

Ett tillgänglighetsutlåtande är en sida på er webbplats där ni berättar

 • Hur ni uppfyller direktivet
 • Vilka undantag ni har gjort och varför
 • En länk till dit användare påtalar brister

Sidan ska följa mallen för tillgänglighetsutlåtande som Myndigheten för digital förvaltning har tagit fram.

Möjlighet att påtala brister

Ni behöver också en sida eller ett formulär där användare kan påtala om det finns brister i tillgängligheten. Inom en månad ska ni ha återkopplat och påbörjat åtgärd. Om ni inte åtgärdar problemet ska användaren få en motivering till varför ni inte behöver följa lagen i just detta fall.

Det är lätt att tro att det räcker med att slänga upp en sida med ett formulär, men ni behöver göra mer än så. Ni behöver ta fram en process för hur ni ska hantera ärenden – vem som ska se om det har kommit in något och hur ni tar det vidare. Dessutom måste ni se till att formuläret följer GDPR och att formuläret finns med i er centrala registerförteckning

Så hanterar du formulär enligt GDPR

Följ WCAG 2.1 nivå AA

WCAG 2.1 är den senaste versionen av de internationella riktlinjerna för tillgänglighet, Web Content Accesability Guidelines. Riktlinjerna är framtagna av den internationella sammanslutningen W3C, som tar fram standarder och programvara för internet. WCAG:s grundprinciper är att alla ska kunna använda webbplatsen eller tjänsten oavsett förmåga. Tjänsten ska gå att uppfatta, hantera och begripa för alla oavsett förmåga till att se, höra, röra sig eller läsa. WCAG finns i tre nivåer, A, AA och AAA, där AAA är det bästa.

Undantag

Vi behöver tillgänglighetsanpassa mycket, men inte allt. Detta behöver vi inte åtgärda:

 • Filer som PDF och Office-dokument publicerade innan lagen träder i kraft. Dokument efter lagen trätt i kraft undantas inte, men vi behöver alltså inte gå tillbaka och åtgärda våra äldre dokument.
 • Direktsändningar. Direktsändningar räknas som direktsändning i tre veckor. Efter tre veckor övergår direktsändning till att bli en inspelning och ska därmed tillgängliggöras och textas.
 • Tredjepartsinnehåll vi inte betalar för. Hit hör tjänster som sociala medier eller resebeskrivningar med lokaltrafikens tjänst. Tredjepartsinnehåll vi betalar för måste följa direktivet, så då måste vi kravställa i upphandlingen att de ska följa det.
 • Arkiverade delar av webbplatsen som inte används (se då till att de inte går att komma till).
 • När det krävs oproportionerligt mycket arbete. Det här är inget skäl som går att använda när man inte orkar, utan det måste finnas ”tunga skäl” till att man gjort ett undantag. (Detta har vi ett helt eget inlägg om, där du kan se exempel på vad som kan räknas och inte)

Lär dig vad du behöver göra på webben –
och hur

Med vår kurs i tillgänglighet för webben lär du dig vad lagen innebär, hur det påverkar ditt arbete med webben och vad du behöver göra för att uppfylla det. Du får konkreta tips och verktyg och kommer igång med ditt arbete redan under kursen.

 

Utbildning tillgänglighet på webben