Innehållsstrategi

En innehållsstrategi är ett innebär att ha en genomtänkt plan för vilket innehåll du behöver för att möta dina besökares behov. Det innebär att ta fram vilket syfte man har, vilka mål man vill uppnå och vilka målgrupper man vill nå. En innehållsstrategi hjälper dig med vilket innehåll du behöver ta fram, hur det ska utformas och var det ska publiceras.

En innehållsstrategi gör arbetet enklare

Ibland känns det svårt att veta hur man ska ta dig an innehållet på en webbplats. Du kanske misstänker att vissa sidor inte är relevanta för din målgrupp, eller så har du massor av innehåll du vill ta fram, men du vet inte vilket du ska prioritera. Eller så kanske du sitter i ändlösa möten där någon tycker att ni ska göra på ett sätt, och någon annan på ett annat sätt?

Med en innehållsstrategi får du svart på vitt vilket innehåll dina användare behöver. Det gör att du vet vilket innehåll du kan städa i och vilket du ska börja med att lägga till. Och du har något att förhålla dig till i de ändlösa diskussionerna, något som kan svara både på vad ni ska göra och hur.

För oss är strategier viktiga, men det får inte bli en skrivbordsprodukt. Vi vill att våra strategier ska skapas för verkligheten. Därför utgår vi från era förutsättningar och från era medarbetare. För i slutänden är det alltid en människa som ska omsätta strategin till verklighet.

Mer om Strategi

Inlägg
Mer inom samma ämne

Vad är en digital strategi? 

En digital strategi är ett dokument som visar vägen framåt med de digitala kanalerna. Det är en karta där man skrivit ner hur man når mest effekt för minst resurser.  ...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Vad ska man mäta på en webbplats – och hur mäter man? 

För att kunna göra relevanta mätningar på din webbplats måste du ha satt upp mätbara mål. Att bara gå in i ditt analysprogram och titta på siffror kommer inte ge...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Att sätta mål i en digital strategi 

Det viktigaste när du sätter mål är att du utgår från vad du vill uppnå istället för vad du ska göra och att du har mandat att påverka målen.   Vilken...

Inlägg
Mer inom samma ämne

6 framgångsfaktorer för en lyckad digital strategi

Idag talas det alltmer om digitalisering. Och vad innebär det egentligen? Digitalisering handlar i stora drag om hur företaget anpassar sin verksamhet i en digital värld för att öka sin...

Projekt
Mer inom samma ämne

Tyresö kommun kartlade den bästa lösningen

Tyresö ville bygga om sin externa webbplats för att möta dagens krav på responsiv design. Men fanns det behov och resurser för att uppgradera den befintliga lösningen inom samma webbprojekt?  Kommunen ville...

Projekt
Mer inom samma ämne

Röda korset fick mätbara resultat med effektkarta

Röda korset behövde en strategisk förstudie för ett framtida nytt intranät som skulle kunna effektivisera arbetet i vardagen. Samtidigt ville de veta hur webborganisationen kunde bli effektivare, mer kostnadseffektiv och skapa bättre innehåll....

Projekt
Mer inom samma ämne

Karlstads kommun – Intranät som lockar till engagemang

Karlstads kommun ville bygga ett intranät som lockar alla anställda att använda det. En utmaning var att intranätet skulle byggas på två plattformar, Office 365 och Episerver. Parallellt med intranätsprojektet...