10 steg till ditt första Sitevisionprojekt – del 2

I det här inlägget fortsätter vi från del 1 med vad du bör tänka på för att lyckas med ditt första Sitevisionprojekt.

Låt designfasen ta tid

Ta i dialog med din Sitevisionpartners designer fram skisser på de 3-5 mest använda sidtyperna på din webbplats som sedan ligger till grund för mallbygget i Sitevision. Eftersom det är relativt enkelt att jobba vidare med varianter av mallarna när webbplatsen väl är lanserad är det inte nödvändigt att det finns mallar för varenda tänkbar sidvariation redan från början, men det är viktigt att grundstrukturen och den grundläggande designen är väl genomtänkt.

Avsätt därför tid för några extra korrundor under arbetet med webbplatsens design än att hasta förbi denna fas i strävan att spara tid. Den grundläggande designen kommer vara utgångspunkten för allt som sedan byggs och kan vara svår att ta backa från.

Se till att din organisation har bra grafiska riktlinjer som kan förmedlas till den som ska leverera webbplatsens design. Viktigt är att riktlinjerna är utformade för digitala media och tillgänglighetsanpassade. Detta innebär exempelvis att färgkombinationer ska vara tillräckligt kontrastrika och typsnitt lättlästa.

Kontrastkraven kan testas på flera olika sätt, sajten Contrast-ratio.com är ett exempel:  Om de befintliga grafiska riktlinjerna inte tar höjd för digital tillämpning eller tillgänglighetsanpassning, se till att hitta en hållbar lösning för detta tillsammans med er webbdesigner innan ni spikar designen.

Fastställ de tekniska kraven

När du kommit så här långt är det dags att arbeta fram en beskrivning av funktionella liksom icke-funktionella krav för webbplatsen. Tänk redan i detta skede att du senare ska kunna testa webbplatsens leverans mot dessa beskrivningar, så det är viktigt att de är genomarbetade.

Kravspecifikationen ska ta höjd för besökarens, redaktörens och systemägarens krav och ta hänsyn till användning på olika enheter. Ju fler av era krav på webbplatsen motsvaras av en specialanpassad lösning av Sitevision, desto viktigare är det att kraven beskrivs i detalj, och att de arbetas fram i dialog med din tekniska Sitevisionpartner.

Testa att den tekniska leveransen fungerar

Som i alla webbprojekt är testning en viktig beståndsdel för att kvalitetssäkra leveransen av den tekniska lösningen, så även i Sitevision. Testa gentemot de överenskomna designskisserna och kravbeskrivningarna. Tänk särskilt på att testa specialanpassade lösningar och integrationer.

Arbeta med webbplatsens innehåll under hela projektets gång

Att strukturera och fylla webbplatsen med innehåll tar oftast mest tid i ett webbprojekt och är den beståndsdel som för det mesta underskattas när tid och resurser planeras. Se till att ha en strategi på plats för innehållsarbetet och att alla som ska producera innehåll tidigt bjuds in i projektet för att skapa en förståelse för vart ni vill nå med den nya webbplatsen. Strukturera arbetet med innehållet som ett eget delprojekt inom ramen för det större webbprojektet.

Se så att det tas fram redaktionella riktlinjer för webbplatsens innehåll om detta inte redan finns. Var också noga med att alla som ska arbeta med publiceringar på webbplatsen känner till och följer dessa riktlinjer, om inte det redan är så, boka in en utbildning – det räcker oftast inte med att maila ut en sammanställning och tänka att alla därefter kommer att vara insatta i dem.

Om mycket innehåll till webbplatsen finns klart redan innan det tekniska projektet kommit i mål finns ibland möjlighet att installera en ”ostylad” version av webbplatsen i Sitevision väldigt tidigt i projektet. Här kan oformaterad text läggas in, som får sin styling senare.

Syftet med detta är att kunna arbeta parallellt med innehållsproduktion direkt på webbplatsen, samtidigt som teknik och design växer fram. För att lyckas med detta arbetssätt behöver dock de som ska arbeta på webbplatsen utbildas i flera steg i att använda Sitevision. Dels redan tidigt för att arbeta med enkel innehållspublicering, dels senare för att lära sig era specialanpassade funktioner.
 

Utbilda alla som ska arbeta med webbplatsen

Sitevision är inte utan anledning känt för att vara lättanvänt och fungera relativt intuitivt för webbredaktörer. Samtidigt ska inte värdet av en utbildning i samband med att webbplatsen börjar bli klar underskattas. Boka redan tidigt in en ett par heldagar med dem som ska arbeta med webbplatsen. På 7minds erbjuder vi skräddarsydda utbildningar som tar höjd för just er webbplats unika egenskaper, dels för redaktörer i Sitevision, dels för webbansvariga i Sitevision.

Övergå från projekt till aktiv förvaltning

När webbplatsen är lanserad är det på plats att fira ordentligt! Men se inte detta som att ni gått i mål för evigt, utan snarare att den första viktiga etappen är avklarad, och att det nu är dags att planera för en aktiv förvaltning av webbplatsen. I korthet innebär detta att någon håller i taktpinnen och möjliggör arbetet med att webbplatsen fortsätter att vara relevant, målstyrd och kontinuerligt fokuserar på förbättringar. Detta är något väldigt många organisationer har svårt för att åstadkomma men som vi på 7minds gärna hjälper dig att lyckas med.

Nu har du lärt dig nästan allt du behöver för att driva ett bra projekt i Sitevision. Lycka till!