Visita – kanalstrategi för content marketing

I samband med lansering av en ny webblösning bestämde sig Visita för att se över hur de arbetar med sociala medier. De ville ha en strategi för vilka kanaler de skulle finnas i, vem de skulle vända sig till och med vilket innehåll. För att lyckas med den nya strategin och förankra arbetet med innehållsmarknadsföring bestämde de att nyckelpersoner skulle utbildas i sociala medier för att kunna delta i redaktionsarbetet.

Så gjorde vi

Digital affärsutveckling

Genom effektkartläggning kunde vi se vilka målgrupper Visita skulle vända sig till. Vi tog sedan fram en kanalstrategi med vilka målgrupper som finns i vilka kanaler, vilket innehåll som ska publiceras i de olika kanalerna och hur ofta.

Utbildning

Vi utbildade nyckelpersoner i Visitas effektkarta, deras kanalstrategi och hur man använder sociala medier. Utbildningen var uppdelad i föreläsning, praktiskt arbete och förankringsarbete där interna beslut kunde fattas gemensamt.

Projektdetaljer

Kompetenser: Digital strategi, utbildning
Webbplats: visita.se