Tyresö kommun kartlade den bästa lösningen

Tyresö ville bygga om sin externa webbplats för att möta dagens krav på responsiv design. Men fanns det behov och resurser för att uppgradera den befintliga lösningen inom samma webbprojekt?  Kommunen ville ha en webbplats som fungerar i alla enheter och skärmstorlekar, men samtidigt minimera kostnaderna för utveckling, utbildning och nya arbetsprocesser.

För att förstå konsekvensen av det ena eller andra valet behövde de en jämförelse av vad de två alternativen skulle innebära i kostnader och förändrade processer. De ville veta hur omfattande arbetet skulle bli och vad skulle de olika alternativen skulle leda till på kort och lång sikt. Med ökad kunskap efter en nulägesanalys har de kunnat arbeta vidare på egen hand.

Genom att räkna ut en ungefärlig kostnad för den dåvarande redaktionen kunde Tyresö kommun se vad som behövde förändras. De hade också ett mätvärde att återgå till för att se om förändringen också innebar en förbättring.<\/li>\r\n \t
 • Digital affärsutveckling<\/strong>\r\nEfter vår nulägesanalys fick Tyresö kommun en rapport över nuvarande situation och förslag på förbättringar. Tyresö kommun har sedan kunnat arbeta vidare på egen hand.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n”, ”_infobox_content”: ”field_infobox_content”, ”infobox_link”: ””, ”_infobox_link”: ”field_infobox_link” }, ”align”: ””, ”mode”: ”edit” } /–>

  Projektdetaljer

  Tidsperiod: 2015
  Webbplatstyreso.se

  Beräkna kostnaden<\/strong>\r\nGenom att räkna ut en ungefärlig kostnad för den dåvarande redaktionen kunde Tyresö kommun se vad som behövde förändras. De hade också ett mätvärde att återgå till för att se om förändringen också innebar en förbättring.<\/li>\r\n \t
 • Digital affärsutveckling<\/strong>\r\nEfter vår nulägesanalys fick Tyresö kommun en rapport över nuvarande situation och förslag på förbättringar. Tyresö kommun har sedan kunnat arbeta vidare på egen hand.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n”, ”_infobox_content”: ”field_infobox_content”, ”infobox_link”: ””, ”_infobox_link”: ”field_infobox_link” }, ”align”: ””, ”mode”: ”edit” } /–>

  Projektdetaljer

  Tidsperiod: 2015
  Webbplatstyreso.se

  \r\n
   \r\n \t
  • Analysera webborganisationen<\/strong>\r\nVi undersökte redaktörernas kunskap, engagemang och nöjdhet samt webbredaktionens del i helheten och hur olika processer där påverkar hela organisationen. Vi kartlade utbildning, support och webbplatsens funktion.<\/li>\r\n \t
  • Beräkna kostnaden<\/strong>\r\nGenom att räkna ut en ungefärlig kostnad för den dåvarande redaktionen kunde Tyresö kommun se vad som behövde förändras. De hade också ett mätvärde att återgå till för att se om förändringen också innebar en förbättring.<\/li>\r\n \t
  • Digital affärsutveckling<\/strong>\r\nEfter vår nulägesanalys fick Tyresö kommun en rapport över nuvarande situation och förslag på förbättringar. Tyresö kommun har sedan kunnat arbeta vidare på egen hand.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n”, ”_infobox_content”: ”field_infobox_content”, ”infobox_link”: ””, ”_infobox_link”: ”field_infobox_link” }, ”align”: ””, ”mode”: ”edit” } /–>

   Projektdetaljer

   Tidsperiod: 2015
   Webbplatstyreso.se