Svensk handel – nytt innehåll med fokus på besökaren

Svensk Handel lanserade en ny webblösning och ville samtidigt se över innehållet på sin externa webbplats. Som många andra kommunicerade man med utgångspunkt i den egna verksamheten, men ville istället sätta besökaren i fokus. För att uppnå det behövde de anpassa innehållet på sin webb för att bättre stämma överens med de webbmål och besökarmål som fanns. Det var exempelvis viktigt att ord och begrepp stämde överens med målgruppens språkbruk.

Projektet har lett till att redaktörerna nu är bättre medvetna om hur viktigt innehållet är för att nå webbplatsens mål. Fokus ligger på att tydliggöra medlemsnyttan och få medlemmarna att känna att medlemskapet gör skillnad i deras vardag. Många texter som förut krävde inloggning är nu också öppen, så att potentiella medlemmar kan se vad de kan tjäna på att gå med.

Texterna skrevs om med fokus på medlemmarna behov och vad de tjänade på olika erbjudanden. Språket är mindre juridiskt, ligger närmre vardagen i handeln och följer riktlinjer för tillgänglighet på webben. De nya texterna är disponerade för att kunna läsas oavsett enhet och ge bra resultat i sökmotorer.<\/li>\r\n \t
 • Hjälpa redaktörerna fortsätta arbetet<\/strong>\r\nArbetet förankrades med hjälp av gemensamma workshops och respons på redaktörernas texter. Genom att arbetet skett nära redaktörerna kan Svensk Handel jobba vidare utan oss framöver.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n”, ”_infobox_content”: ”field_infobox_content”, ”infobox_link”: ””, ”_infobox_link”: ”field_infobox_link” }, ”align”: ””, ”mode”: ”edit” } /–>

  Projektdetaljer

  Tidsperiod: 2015
  Webbplatssvenskhandel.se

  <\/li>\r\n \t
 • Skriva om texter<\/strong>\r\nTexterna skrevs om med fokus på medlemmarna behov och vad de tjänade på olika erbjudanden. Språket är mindre juridiskt, ligger närmre vardagen i handeln och följer riktlinjer för tillgänglighet på webben. De nya texterna är disponerade för att kunna läsas oavsett enhet och ge bra resultat i sökmotorer.<\/li>\r\n \t
 • Hjälpa redaktörerna fortsätta arbetet<\/strong>\r\nArbetet förankrades med hjälp av gemensamma workshops och respons på redaktörernas texter. Genom att arbetet skett nära redaktörerna kan Svensk Handel jobba vidare utan oss framöver.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n”, ”_infobox_content”: ”field_infobox_content”, ”infobox_link”: ””, ”_infobox_link”: ”field_infobox_link” }, ”align”: ””, ”mode”: ”edit” } /–>

  Projektdetaljer

  Tidsperiod: 2015
  Webbplatssvenskhandel.se

  Vi kartlade vilket innehåll som skulle hjälpa Svensk handel att uppnå sina mål och vad deras målgrupp var intresserade av. Sedan matchades detta mot befintligt innehåll: vad fanns, vad behövde tas bort och vad behövdes göras om eller göras nytt?<\/li>\r\n \t
 • Skriva om texter<\/strong>\r\nTexterna skrevs om med fokus på medlemmarna behov och vad de tjänade på olika erbjudanden. Språket är mindre juridiskt, ligger närmre vardagen i handeln och följer riktlinjer för tillgänglighet på webben. De nya texterna är disponerade för att kunna läsas oavsett enhet och ge bra resultat i sökmotorer.<\/li>\r\n \t
 • Hjälpa redaktörerna fortsätta arbetet<\/strong>\r\nArbetet förankrades med hjälp av gemensamma workshops och respons på redaktörernas texter. Genom att arbetet skett nära redaktörerna kan Svensk Handel jobba vidare utan oss framöver.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n”, ”_infobox_content”: ”field_infobox_content”, ”infobox_link”: ””, ”_infobox_link”: ”field_infobox_link” }, ”align”: ””, ”mode”: ”edit” } /–>

  Projektdetaljer

  Tidsperiod: 2015
  Webbplatssvenskhandel.se

  \r\n
   \r\n \t
  • Inventera innehållet\r\n<\/strong>Vi kartlade vilket innehåll som skulle hjälpa Svensk handel att uppnå sina mål och vad deras målgrupp var intresserade av. Sedan matchades detta mot befintligt innehåll: vad fanns, vad behövde tas bort och vad behövdes göras om eller göras nytt?<\/li>\r\n \t
  • Skriva om texter<\/strong>\r\nTexterna skrevs om med fokus på medlemmarna behov och vad de tjänade på olika erbjudanden. Språket är mindre juridiskt, ligger närmre vardagen i handeln och följer riktlinjer för tillgänglighet på webben. De nya texterna är disponerade för att kunna läsas oavsett enhet och ge bra resultat i sökmotorer.<\/li>\r\n \t
  • Hjälpa redaktörerna fortsätta arbetet<\/strong>\r\nArbetet förankrades med hjälp av gemensamma workshops och respons på redaktörernas texter. Genom att arbetet skett nära redaktörerna kan Svensk Handel jobba vidare utan oss framöver.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n”, ”_infobox_content”: ”field_infobox_content”, ”infobox_link”: ””, ”_infobox_link”: ”field_infobox_link” }, ”align”: ””, ”mode”: ”edit” } /–>

   Projektdetaljer

   Tidsperiod: 2015
   Webbplatssvenskhandel.se