Röda korset fick mätbara resultat med effektkarta

Röda korset behövde en strategisk förstudie för ett framtida nytt intranät som skulle kunna effektivisera arbetet i vardagen. Samtidigt ville de veta hur webborganisationen kunde bli effektivare, mer kostnadseffektiv och skapa bättre innehåll.

Vi genomförde en effektkartläggning där det viktigaste effektmålet blev att öka dialogen och erfarenhetsutbytet mellan Röda korsets frivilliga och anställda. I en nulägesanalys kunde Röda korset se hur organisationen såg ut och vad den levererade till intranätet i form av kvalitet och omfattning. Nulägesanalysen kunde sedan användas för att mäta förändring när det nya intranätet och arbetssättet hade kommit på plats.

Så gjorde vi

  • Kartlägga webborganisation
    Vi undersökte kunskap, engagemang och nöjdhet bland redaktörerna. Vi kartlade utbildning, support, intranätets funktion och vilka system som användes. Vi undersökte också helhetsbilden, för att se hur olika processer påverkade varandra.
  • Beräkna kostnad
    Genom att räkna ut en ungefärlig kostnad för den dåvarande redaktionen, kunde Röda korset se vad som behövde förändras. De hade också ett mätvärde att återgå till för att se om förändringen innebar en förbättring.
  • Digital affärsutveckling
    Vi tittade på vilka mål de hade med intranätet, hjälpte till att ta fram mer detaljerade mål och bedömde hur organisationen skulle behöva förändras för att uppnå de målen.

Projektdetaljer

Tidsperiod: 2015