Coop fastigheter – utbildning och användardokumentation

När Coop fastigheter bytte webbpubliceringssystem till Episerver behövde redaktörerna lära sig hantera systemen. Problemet med bara en vanlig utbildning är att man glömmer så fort när man är klar. Därför skapade vi anpassad användardokumentation där de kunde fräscha upp minnet om de glömt något.

Så gjorde vi

 

  • Utbildning
    Alla redaktörer har fått utbildning i den tekniska lösningen. Undervisningen har skett i smågrupper där praktiskt arbete har varvats med teori och deltagarna har haft möjlighet att ställa frågor.
  • Användardokumentation i Skillo
    Med Skillo har redaktörerna haft tillgång till användardokumentation direkt i Episerver. Användardokumentationen har varit anpassad efter deras lösning och anpassar sig också efter vad redaktören gör i Episerver för att alltid kunna erbjuda relevant hjälp.