Coop fastigheter – att driva sex webbprojekt samtidigt

Coop fastigheter skulle bygga sex nya webbplatser i Episerver 6 med responsiv design. De behövde någon med hög teknisk kompetens som kunde vara produktägare och företräda Coop fastigheter gentemot leverantörerna.

De behövde också någon med bred erfarenhet av webbprojekt som utvecklade lösningen tillsammans med den tekniska leverantören och samtidigt styrde projektet. På så sätt kunde de ha insyn och full kontroll på kostnader genom hela projektet från start till mål. För att komma igång snabbt i den nya lösningen fick alla redaktörer utbildning både i form av klassrumsundervisning och användardokumentation.

Så gjorde vi

Digital strategi

Vi tog fram en effektkarta med mätbara mål, målgrupper och målgruppernas behov.

Webbprojektledare

Med effektstyrning och agila metoder såg vi till att rätt person gjorde rätt sak, och att projektet blev så effektivt som möjligt.

Kravställning

Med vår kunskap i Episerver kunde vi beställa rätt funktioner för att få en webbplats som är användarvänlig och lätt att underhålla.

Projektdetaljer

Kompetenser: Digital strategi, projektledning, kravställning
Webbplatskffastigheter.se