Bonava fick struktur på intranätet

Bonava behövde hjälp med intranätet under en längre period, medan de drev en rekryteringsprocess. Vi hjälpte till med en webbkommunikatör som både genomförde det dagliga operativa arbetet, och genomförde strukturella förbättringar.

Bonava är en svensk bostadsutvecklare som finns i åtta länder. Vi hjälpte till med en kompetent resurs finns på plats och kan förvalta deras intranät under en längre period. Fokus har varit på innehåll för medarbetare i Sverige samt bolagsgemensam information för samtliga länder.

Så gjorde vi

 • Innehåll
  På Bonava har vi skapat innehåll som text, foto och film till deras intranät. Då Bonava finns i flera länder har vi förutom att skapa innehåll på svenska även skrivit på engelska för sådant som gäller alla deras åtta marknader.
 • British English i byggbranschen
  Då Bonava utvecklar bostäder internationellt, anpassade vi innehåll till deras koncernspråk brittisk engelska med termer och språk som är relevanta för branschen.
 • Utbildning
  Vi agerade stöd till kollegor och utbildade dem i publicering i Episerver.
 • Användardokumentation
  Som stöd till alla webbansvariga i alla åtta länder tog vi fram användardokumentation på engelska.
 • Börja med film
  Vi hjälpte Bonava att ta klivet att börja med film i sin internkommunikation, något de inte gjort tidigare. Detta innefattar att stötta medarbetare i ett berättande med hjälp av film samt att göra kollegor trygga framför kameran.

Projektdetaljer

Tidsperiod: 2019-2020