Per Rask

Per arbetar med allt från krav och research av nya lösningar, till upphandlingsunderlag och anbudsutvärderingar. Han hjälper även kunder med olika förstudier och stöttar upp som projektledare i olika införandeprojekt och projektfaser. Per jobbar även i uppdrag som GDPR-konsult. 

Per har en lång och bred erfarenhet inom olika områden. Han har tidigare arbetat bland annat som affärsutvecklare, strateg, företagsledare, produktchef, partner- och kundansvarig. Han har själv deltagit i ett stort antal webb- och utvecklingsprojekt både som leverantör och beställare, och är även van att arbeta med leveransteam från andra länder. Per har dessutom arbetat i mer än 15 år med avtal och legala frågor. 

Per brinner för att dela med sig av sin kunskap och vill vara med och utveckla och effektivisera kundernas digitala arbete.  

Affärsutvecklare

070-383 83 81

CV