Karin Andersson

Karin jobbar som projektledare och digital strateg i webbprojekt. Hon verkar oftast på beställarsidan och ställer krav gentemot IT eller extern leverantör och är van att jobba agilt enligt scrum, ofta i rollen som produktägare.

Hon arbetar dagligen i Sitevision och Episerver och är sedan 2019 certifierad mallutvecklare i Sitevision.

Logga SiteVision

Karin har sin bakgrund som projektledare och COO inom underhållningsbranschen men arbetar sedan 2010 med digitala projekt. 

Karin brinner för smarta och effektiva redaktörsgränssnitt som gör att redaktörens vardag blir både enkel och rolig.

Projektledare och digital strateg

070-632 00 51

CV