Engagerande talare på Analyticsdagarna

Dataanalys har under senare år blivit en allt mer integrerad del i många digitala strategier. Att data faktiskt är något konkret och mätbart som kan kopplas till mål bidrar säkert. Området är hett och det märktes när Analyticsdagarna den 20:e april gick av stapeln på Rival.

Inledningen började med en återblick. 1996 lär många ha varit övertygade om att ”internet är en fluga”. Mer än ett decennium senare började företag i Sverige så smått att tala om ”den sociala revolutionen”. Men många var skeptiska. Bloggar och Facebook var inte kompatibla med svenska företags självbild. Seriös var inte detsamma som närvaro i sociala medier.

Frågor som få ställde sig var ”varför ska vi göra detta”. Vilket också var ett skäl till att många inte lyckades så bra när skepticismen så småningom avtog. Genomslagskraften i sociala medier blev till en början inte så stor som många hoppats på.

Idag till skillnad från då finns både strategier och sätt att mäta både närvaro och engagemang i kampanjer, på hemsidor, social mediekanaler och nyhetsbrev.

Spotify delade under dagen med sig av sina insikter i dataanalys. En av poängerna handlade om att Analytics och analys är skilda saker. Analytics är verktyget för att samla in data medan analysen sker i olika delar av verksamheten. Ett oljeraffinaderi användes som liknelse. Den som bygger det bästa raffinaderiet för att förädla sin data ligger bra till i framtiden.

I varje mikroögonblick kan vi påverka

Intressanta poänger hade också talare från Google. De talade om framtidens analys och om ett nytt konsumentbeteende ”micromoments”. En genomsnittlig person tar i dag upp mobiltelefonen 150 gånger om dagen. Vilket blir cirka var 6:e minut. Till det kommer att varje gång mobilen tas upp används den i snitt en halv minut. En business som vill påverka sina potentiella kunder måste vara närvarande i dessa ”mikroögonblick”.

Onlinekurs: kickstarta din mätning

Brist på mätbara mål kan göra att man inte använder den webbstrategi som finns. Vi hjälper dig göra mätbara mål kopplade till just din strategi, bland annat med individuell coachning. Kursen sker online, så du inte behöver ta dig någonstans.

Till kursen