Hoppa till huvudinnehållet

Vikten av mätbara mål

En reflektion jag ofta gör är hur ofta företag och organisationer jobbar med strategier och mätbara mål inom olika områden. Men av någon outgrundlig anledning så hoppar man ganska ofta över det steget när digitala lösningar ska utvecklas. Ofta läggs fokus på att ta fram krav, ta fram skisser och utveckla, och inte så sällan missar man att ta fram syfte och mål och lyssna på användarnas behov.

Du skulle väl inte bygga ett hus utan ritning?

Att utveckla en digital lösning utan mätbara mål är som att bygga ett hus utan en ritning, utan bara utgå från det du och beställaren har kommit överens om. Visst kan man köra igång och bygga, men har du ingen ritning att utgå ifrån så vet du inte om konstruktionen kommer att bära eller om huset kommer att bli såsom beställaren av huset har föreställt sig.

Varför är det så viktigt då? Måste man verkligen ha mätbara mål? Kan man inte bara köra igång och bygga bra digitala lösningar?

Börja med varför?

Det är såklart många saker som man behöver ta hänsyn till när en digital lösning ska utvecklas. Men en av de viktigaste stegen är att gemensamt i organisationen ta fram syfte och mål med lösningen. Det behövs en ordentlig genomlysning av vilka effekter som ska uppnås och hur dessa ska mätas. Satsa alltså lite tid på ”Varför” innan du går vidare till ”Vad, när, hur”.

Detta i sin tur sätter press på de som är involverade i projektet att fundera några varv på syftet med lösningen, som annars är något som lätt hastas över. Tanken är att alla ska ha effektmålen i ryggraden hela projektet. På så sätt kommer alla, oberoende av roll i projektet, att bidra med kloka tankar och konstruktiva diskussioner för att skapa bästa möjliga lösning. Och alla kommer att förstå varför lösningen ska utvecklas, och vilken nytta den kommer att tillföra såväl verksamheten som användarna. Det blir en härlig win-win situation.

Genom att göra målen mätbara kan sen webborganisationen löpande mäta och följa upp hur bra lösningen uppnår sina mål. Och utifrån det justera, vidareutveckla och anpassa lösningen på ett klokt och genomtänkt sätt.

6 steg till bra mål

  1. Utgå från verksamhetens mål och vision när du tar fram mätbara mål för din digitala lösning. På så sätt skapar du en röd tråd till företagets verksamhet redan från starten
  2. Involvera olika nyckelpersoner som påverkas eller har intressen i den digitala lösningen.
  3. Förankra och stäm av internt. Är alla med på målen?
  4. Tips är att jobba effektstyrt och ta fram en sk effektkarta (metod som ursprungligen utvecklats av InUse) där det första steget är att ta fram effektmål.
  5. Ta fram en plan för mätning. I den ska ni beskriva vad som ska mätas, hur och när? Till ex kan ni mäta målen med hjälp av statistik, enkäter, intervjuer med mera.
  6. Följ upp och mät regelbundet. Hur väl har ni uppnått era mål? Vad behöver justeras, vidareutvecklas etc? Är mätetalen rimliga?

Lycka till!

Onlinekurs: Kickstarta din mätning

Brist på mätbara mål kan göra att man inte använder den webbstrategi som finns. Vi hjälper dig göra mätbara mål kopplade till just din strategi, bland annat med individuell coachning. Kursen sker online, så du inte behöver ta dig någonstans.

Till kursen