Hand med penna pekar på en skärm

Hur du utformar bra mål för webben

Förra inlägget handlade om varför du ska sätta mål för din webb och vad du ska ha för mål. Nu återstår bara att formulera målen och skriva ner dem. Här går vi igenom hur du formulerar mål utifrån modellen SMART, och vilka anpassningar du behöver göra för att passa en webborganisation och webbinnehåll.

SMART står för specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidssatt. Med smarta mål ökar sannolikheten att man både arbetar tillsammans mot målen och att målen uppnås.

Specifikt

Målet ska vara tydligt utformat, utan möjlighet till egna tolkningar. Undvik ord som kan betyda lite vad som helst, till exempel ökad kundnytta, eller bästa leverantören. Vad innebär nytta för kunden i specifika handlingar och situationer? Och vad innebär att vara bäst? Våra medlemserbjudanden ska upplevas mer relevanta och därmed utnyttjas oftare eller kunden ska få svar direkt på hemsidan istället för att behöva ringa är tydligare.

Mätbart

Målet måste vara mätbart så att du vet om du har uppnått det eller inte. Om målet är att kunden ska få svar direkt på hemsidan bör ett mätbart mål vara att samtalen till kundtjänst minskar. Om målet är att nå ut med sitt budskap bättre så får man istället börja räkna omnämnanden i sociala medier, retweets, artiklar i tidningen och liknande.

Exempel på mätbara mål kan vara att:

  • Ett visst antal besökare ska bli medlemmar eller kunder.
  • Ett visst antal besökare ska ladda ner något, anmäla sig till något eller ta del av ett erbjudande.
  • Ett visst antal ärenden ska ske via e-tjänster istället för manuellt.
  • Ligga på en viss placering på Google för ett visst sökord.

Accepterat

Målet ska vara accepterat av utföraren. Utan förankring kommer målet aldrig att nås. Att göra om webbplatsen och ha en redaktion för att uppdatera i alla sociala mediekanaler för att nå ut med sitt budskap kommer inte gå igenom om chefen inte vill lägga de resurser som krävs för att nå dina mål.

Men ett mål måste också vara förankrat hos de som ska utföra arbetet. Att visa företagets mänskliga sida genom att låta alla twittra kommer inte fungera om inte alla anser sig ha tid och behov av att twittra. Alla inblandade måste vara med på vad som ska göras och varför.

Realistiskt

Målet ska vara realistiskt att utföra. Har ni bara två personer på kommunikationsavdelningen så är det inte realistiskt att uppdatera dagligen på alla digitala kanaler. Är ni få kanske det är bättre att ha mål som begränsar sig till några få kanaler.

Fundera igenom vilka resurser ni kan lägga i form av tid, pengar, kunskap och personer för att uppnå era mål och justera målen efter det. Lägg hellre ribban lite lägre, och njut av att ni klarar av att göra allt, än att sätta den för högt och känna er konstant stressade.

Tidsatt

Målet ska ha ett tydligt slutdatum. De uppgifter som det inte är bråttom har en tendens att bli liggande i byrålådan medan vi gör det som brådskar. Vissa saker kommer visserligen uppnås av sig självt om vi bara väntar tillräckligt länge, men då förlorar vi hela poängen med strategin. Har du en nätbutik och turen med dig kommer du ha fler kunder om tio år än idag, men om du arbetar efter en genomtänkt strategi kan du nå dit mycket snabbare.

Vad som är en lagom tidsgräns beror på vad målet är. Att få ett visst antal anmälningar till ett event blir ett naturligt avslut när eventet är, medan att fördubbla antalet kunder kan behöva flera år.

Gör det enkelt

Det sista jag vill ta upp, som inte alls har med smarta mål att göra, är att göra det enkelt. Idag finns det inga gränser för hur många kanaler du kan finnas i och hur mycket innehåll du kan lägga ut. Men det ska gå att få in mellan alla andra arbetsuppgifter också, och det ska vara roligt. Att ständigt känna sig superstressad för att man ska finnas överallt samtidigt kommer varken göra jobbet roligt eller leda till bra resultat.

En genomarbetad mindre strategi kommer vara enklare att arbeta efter och ge tillräcklig effekt. Framför allt kommer en mindre strategi vara lättare att ta fram, vilket ökar sannolikheten att man faktiskt sätter sig ner, gör den där strategin och sedan jobbar efter den.

Onlinekurs: kickstarta din mätning

Brist på mätbara mål kan göra att man inte använder den webbstrategi som finns. Vi hjälper dig göra mätbara mål kopplade till just din strategi, bland annat med individuell coachning. Kursen sker online, så du inte behöver ta dig någonstans.

Till kursen