1 av 5 webbplatser borde stängas ner redan idag

I den årliga undersökningen Hur mår Sveriges webbplatser från Web Service Awards visar det sig att 1 av 5 webbplatser inte har något uttalat syfte. Och för 2 av 5 webbplatser kan man inte säga syftet med webbplatsens undersidor.

Att så många inte kan säga syftet med sina webbplatser och webbplatsens undersidor är katastrof. Varför finns ens de webbplatserna? Ett grundkrav för att ens få lägga tid och pengar på att skapa och publicera innehåll borde vara att veta vad det är man ska uppnå med det. En webbplats kostar ofta miljoner att utveckla och underhålla. Att alla de pengarna bara får försvinna iväg till något som man inte ens vet varför man gör det är anmärkningsvärt.

Om man inte vet varför man har en webbplats eller vad den ska uppnå, hur ska man då kunna veta hur man ska arbeta med den, och vad man ska åstadkomma? Och om man inte vet vad man ska åstadkomma kan man heller inte sätta några mätbara mål. Och om man inte har några mätbara mål kan man heller inte mäta effekten av webbplatsen.

Ja, du förstår ju, det blir en ond spiral där man inte kan motivera webbplatsens existens eller resurserna som läggs på den. Och om du är webbansvarig eller webbredaktör på heltid, ja, då kan du ju inte ens motivera varför du ska gå till jobbet. Och vem vill ha det så?

Webbplatser behöver ett syfte

Varje webbplats behöver ett tydligt definierat syfte. Det behöver ett syfte och det behöver mätbara mål som mäter att webbplatsen uppfyller sitt syfte. Och alla behöver känna till detta syfte och målen, för att dra åt samma håll. Särskilt viktigt är detta bland kommuner och landsting, som i rapporten uppger att de har decentraliserade webborganisationer med ett stort antal redaktörer.

Tyvärr uppger bara hälften av de tillfrågade att de har förankrat syftet med webbplatsen i organisationen. Det innebär ofta stora problem, eftersom olika avdelningar då börjar dra åt olika håll och ställa olika krav. Och som webbansvarig hamnar man mitt emellan och ska med begränsade resurser tillfredsställa alla. Det brukar sluta med att den som skriker högst får sin vilja igenom. Och tyvärr är det nästan aldrig besökaren. Det slutar därför nästan alltid med en spretig webbplats som är dyr att underhålla men som inte ger någon nytta för vare sig besökaren eller organisationen.

Kommuner och myndigheter – sluta tryck ut information

Kommuner, landsting och myndigheter är lite av undersökningens bottennapp. Det är bland dem flest saknar syfte med webbplatsen och undersidorna. Det som är intressant är att bara 26 % av de svarande uppger att syftet är medborgarservice, trots att 48 % av de deltagande är kommun, landsting eller statlig myndighet. 44 % uppger att information är huvudsyftet.

Det finns några kommuner och myndigheter som har extremt bra webbplatser, men det finns många som släpar efter. När ska de inse att information inte blir läst av sig själv? Att trycka ut information på undersidor gör inte automatisk att de blir lästa. Först när man byter perspektiv till medborgarens perspektiv, och funderar på hur man kan hjälpa den med hens problem, då börjar man få en webbplats som gör nytta.

Hur vet du att din webbplats ger någon effekt?

Vår erfarenhet är att webbplatser har dålig kvalitet eftersom de saknar syfte, mål och målgrupper. Detta stöds också av rapporten, som hävdar att ” det finns en tydlig korrelation mellan syfte, målgrupper, kvalitetssäkring och hur bra webbplatsen är enligt besökarna.”

För att du ska veta om din webbplats ger någon effekt behöver du mätbara mål. Med mätbara mål kan du också se vad som fungerar, och vad som inte fungerar. Det gör det lättare att prioritera vilket innehåll och vilka funktioner som ska finnas eller läggas till, och vad som ska tas bort. Dessutom är det först när du kan visa siffror på vad webbplatsen genererar kan du försvara dess existens och dess krav på resurser.

Mätbara mål behöver vara konkreta, och som namnet antyder, gå att mäta. Ha en användbar webbplats eller en snygg webbplats är inte ett mätbart mål. Men att besökaren ska få svar på sin fråga inom ett visst tidsintervall, eller genom ett visst antal sidbesök, är mätbart.

När du sätter mål måste du samtidigt fundera över hur du ska mäta dem. Ett mål är bara mätbart när du vet hur du ska mäta det. Det finns kvantitativa mål som du kan mäta med antal sidvisningar eller samtal till kundtjänst. Och det finns kvalitativa mål där du mäter folks upplevelser. Vissa mål kräver en av metoderna, andra kan kombinera metoder. Oavsett hur du gör, se till att du har mätbara mål, och att du följer upp dem. Din webb kommer bli så mycket bättre, och dina besökare kommer bli mycket nöjdare.

Onlinekurs: kickstarta din mätning

Brist på mätbara mål kan göra att man inte använder den webbstrategi som finns. Vi hjälper dig göra mätbara mål kopplade till just din strategi, bland annat med individuell coachning. Kursen sker online, så du inte behöver ta dig någonstans.

Till kursen