Hoppa till huvudinnehållet
Hand med penna pekar på skärm

Mål och kpi:er

Mål och kpi:er (key performance index) används för att kunna se vad som är bra på din webbplats eller i din marknadsföring och vad du behöver förbättra.

Mål och nyckeltal krattar manegen för ett framgångsrikt webbarbete. Först när du har konkreta mätningar att jämföra mot kan du motivera de förändringar du vill genomföra. Du säkrar de investeringar du gör och den tid du avsätter i relation till vad du uppnår.

Mål är ofta en självklarhet i andra delar av organisationen, men glöms lätt bort i webbarbetet. Eller så får webben ärva mål från andra delar av organisationen, mål som inte är anpassade för hur webben faktiskt fungerar eller för luddiga för att vara mätbara.

Vi hjälper er ta fram konkreta, mätbara mål anpassade utifrån er verklighet. Med bra mål och mätning kan du lättare prioritera i webbarbetet och argumentera i diskussioner om förbättring och utveckling.

Mer om Mål

Projekt

Ekerö kommuns väg mot nytt intranät

Ekerö kommun behövde bygga om sitt intranät, och det fort. Men de tänkte inte göra avkall på kvaliteten. De visste att ett intranät aldrig är bättre än sitt förarbete. Med...

Inlägg

Vad är en digital strategi? 

En digital strategi är ett dokument som visar vägen framåt med de digitala kanalerna. Det är en karta där man skrivit ner hur man når mest effekt för minst resurser.  ...

Inlägg

Vikten av mätbara mål

En reflektion jag ofta gör är hur ofta företag och organisationer jobbar med strategier och mätbara mål inom olika områden. Men av någon outgrundlig anledning så hoppar man ganska ofta...

Inlägg

Att sätta mål i en digital strategi 

Det viktigaste när du sätter mål är att du utgår från vad du vill uppnå istället för vad du ska göra och att du har mandat att påverka målen.   Vilken...

bord med datorer och personer runt omkring

Inlägg

Webbredaktörens viktigaste utbildning

Att låta sina redaktörer lära sig hur publiceringsverktyget fungerar är för de flesta en självklarhet, för utan att klicka på Publicera blir det ingen hemsida. Men många glömmer att utbilda...

Grupp av personer

Inlägg

Att ta fram målgrupper - målgruppsskola del 1

Alla vet vi att det är viktigt med målgrupper för vår webb. Men hur gör man för att ta fram målgrupper? Hur vet man vilka målgrupper just vårt företag har?...

Inlägg

Hur får vi bättre kvalitet på vår webb?

Jag har flera gånger fått frågan om hur man gör för att få bättre kvalitet på innehållet på webben. Innerst inne vet den som frågar att det inte finns något...

Man med laptop

Utbildning

Kickstarta din mätning och ta fram mätbara mål

I denna webbkurs med individuell coachning får du hjälp att ta fram konkreta, mätbara mål som är specifika för just din strategi och din webbplats. Ett effektivt webbarbete kräver mätbara...

Hand med penna pekar på en skärm

Inlägg

Hur du utformar bra mål för webben

Förra inlägget handlade om varför du ska sätta mål för din webb och vad du ska ha för mål. Nu återstår bara att formulera målen och skriva ner dem. Här...

Inlägg

Nå dina mål med definierade målgrupper

I den årliga undersökningen Hur mår Sveriges webbplatser från Web Service Awards visar det sig att 3 av 10 inte har några tydligt definierade målgrupper för webbplatsen. Intressant är att...