Hand med penna pekar på skärm

Mål och kpi:er

Mål och kpi:er (key performance index) används för att kunna se vad som är bra på din webbplats eller i din marknadsföring och vad du behöver förbättra.

Mål och nyckeltal krattar manegen för ett framgångsrikt webbarbete. Först när du har konkreta mätningar att jämföra mot kan du motivera de förändringar du vill genomföra. Du säkrar de investeringar du gör och den tid du avsätter i relation till vad du uppnår.

Mål är ofta en självklarhet i andra delar av organisationen, men glöms lätt bort i webbarbetet. Eller så får webben ärva mål från andra delar av organisationen, mål som inte är anpassade för hur webben faktiskt fungerar eller för luddiga för att vara mätbara.

Vi hjälper er ta fram konkreta, mätbara mål anpassade utifrån er verklighet. Med bra mål och mätning kan du lättare prioritera i webbarbetet och argumentera i diskussioner om förbättring och utveckling.

Mer om Mål

Man med laptop

Utbildning
Mer inom samma ämne

Kickstarta din mätning och ta fram mätbara mål

Onlinekurs med individuell coachning Få hjälp att ta fram konkreta, mätbara mål till just din strategi. Förutom utbildning i mål och mätande får du individuell coachning om hur du ska...

Projekt
Mer inom samma ämne

Elsäkerhetsverket – innehållssatsning med klarspråk i fokus

Elsäkerhetsverket skulle bygga en ny webbplats i Episerver och ville samtidigt förbättra kvaliteten på innehållet på webbplatsen. De behövde hitta en bra balans mellan inifrån- och utifrånperspektiv, det vill säga...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Nå dina mål med definierade målgrupper

I den årliga undersökningen Hur mår Sveriges webbplatser från Web Service Awards visar det sig att 3 av 10 inte har några tydligt definierade målgrupper för webbplatsen. Intressant är att...

Inlägg
Mer inom samma ämne

1 av 5 webbplatser borde stängas ner redan idag

I den årliga undersökningen Hur mår Sveriges webbplatser från Web Service Awards visar det sig att 1 av 5 webbplatser inte har något uttalat syfte. Och för 2 av 5...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Vikten av mätbara mål

En reflektion jag ofta gör är hur ofta företag och organisationer jobbar med strategier och mätbara mål inom olika områden. Men av någon outgrundlig anledning så hoppar man ganska ofta...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Att hitta dina målgrupper - målgruppsskola del 2

Andra delen i vår målgruppsskola, där jag berättar om hur du sorterar all information på ett relevant sätt. I förra inlägget gick jag igenom hur man gör målgruppsundersökningar. Förhoppningsvis har...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Att ta fram målgrupper - målgruppsskola del 1

Alla vet vi att det är viktigt med målgrupper för vår webb. Men hur gör man för att ta fram målgrupper? Hur vet man vilka målgrupper just vårt företag har?...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Hur du utformar bra mål för webben

Förra inlägget handlade om varför du ska sätta mål för din webb och vad du ska ha för mål. Nu återstår bara att formulera målen och skriva ner dem. Här...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Webbredaktörens viktigaste utbildning

Att låta sina redaktörer lära sig hur publiceringsverktyget fungerar är för de flesta en självklarhet, för utan att klicka på Publicera blir det ingen hemsida. Men utan bra innehåll fyller...

Inlägg
Mer inom samma ämne

Hur får vi bättre kvalitet på vår webb?

Jag har flera gånger fått frågan om hur man gör för att få bättre kvalitet på innehållet på webben. Innerst inne vet den som frågar att det inte finns något...