Kom ihåg detaljerna i webbprojektet

Bara 1 av 35 webbplatser från svenska högskolor och universitet klarar en säkerhetskontroll Nikka Systems gjorde nyligen. Genom rätt erfarenhet och ett bra samarbete slipper du missa viktiga detaljer. Här berättar vi hur.

Nikka systems, experter på IT-säkerhet, har kartlagt hur många universitets- och högskolesajter som kräver HTTPS och stödjer HSTS. Kartläggningen visar att de flesta sajterna har stora brister. Den enda sajt som får godkänt är Försvarshögskolan. Eftersom vi har varit med och tagit fram fhs.se, vill vi dela med oss av framgångsfaktorerna.

Varför missar man viktiga delar i webbprojekt?

Det är lätt att missa detaljer i stora webbprojekt. I just den här kartläggningen var det säkerheten som brast, men det är lika vanligt med andra brister. Gränssnitt som inte går att använda av redaktörer, komponenter som inte förstås av användare, menyer som kraschar när man lägger in det verkliga antalet sidor. Varför blir det så här?

Enligt vår erfarenhet är det främst två saker som saknas i de projekt som brister: Rätt kompetens hos beställaren och samarbetet mellan leverantörer. Webbprojekt är stora och komplexa och behöver många specialistkompetenser. Dessutom behöver det drivas annorlunda än andra projekt. Saknas kompetensen om vad som behöver göras och hur, är det lätt att fastna i det som syns: färg och form, innehåll och struktur och kanske spexiga funktioner.

Oftast finns inte all denna kunskap i en person, utan i flera, eller till och med många. Och om många ska göra något tillsammans så måste alla samarbeta. Det måste finnas en gemensam syn på mål, tillvägagångssätt och ansvarsområden hos alla inblandade. Ju tydligare och mer uttalat ansvar och roller är, desto bättre.

Dessutom måste alla inblandade kunna prata med varandra. Även leverantörer behöver kontakta varandra direkt istället för att gå omvägen via beställaren med sina frågor. Ju mer direkt kommunikation, desto mindre risk för missförstånd.

Så lyckas du med ditt webbprojekt

Framgångsfaktorn för Försvarshögskolan var god kompetens hos beställaren och ett väldigt bra samarbete. Projektledaren hade dels drivit webbprojekt innan, dels hade hjälp av ett beställarstöd. Ett beställarstöd är en person som vet vilka delar som behövs i ett projekt, och hur de ska haka i varandra. Ett beställarstöd vet vad man måste kravställa, och hur man kravställer så att leverantören kan ge en så bra lösning som möjligt.

Ett beställarstöd och en projektledare med kunskap om att leda just webbprojekt innebar att Försvarshögskolan fick med alla detaljer. Det projektledaren eller beställarstödet inte kunde utföra visste de ändå att det behövde utföras, och kunde ta in rätt kompetens. Eftersom de var insatta i området kunde de också förklara exakt vilka behov de hade, så att leverantören kunde göra en så effektiv lösning som möjligt.

När de till exempel beställde en funktion som skulle ge en bra upplevelse för användaren, visste de att de samtidigt skulle kravställa att den skulle vara lättarbetad för redaktörer och att den inte skulle påverka sökmotoroptimeringen eller tillgängligheten negativt.

Projektledaren visste att ett webbprojekt inte bara är ett kommunikationsprojekt, eller IT-projekt, utan såg till att det fanns ett bra samarbete mellan avdelningarna. Dessutom skapade hon ett fungerande samarbete mellan leverantörerna, så att de kunde samarbeta direkt med varandra.

Vi på 7minds har kunskap och erfarenhet för att se helheten. Tillsammans med den kompetens som fanns hos Försvarshögskolan och andra specialistleverantörer gav detta en webbplats där de viktiga, men ofta bortglömda, detaljerna finns med.

Få inspiration och kunskap direkt i mejlen med vårt nyhetsbrev