Valideratext har fler möjligheter än du tror

Valideratext är ett fantastiskt verktyg. Tyvärr så använder de flesta bara en bråkdel av den kapacitet som finns. Här går jag igenom några av de möjligheter du har. Även om jag skriver utifrån ett webbperspektiv går de flesta funktionerna lika bra att använda på ”vanliga” texter också.

Enhetliga texter

Valideratexts funktioner för avrådda ord och facktermer går att anpassa för de ord och uttryck du behöver. På så sätt kan ni se till att alla använder samma ord för att benämna olika saker, ex du istället för ni, Ni eller Du,  hemsida istället för site, webb eller webbplats, kvadratmeter istället för kvm eller m2.

Rätt tonalitet

Med Valideratexts funktion för avrådda ord och fackterm finns kan du se till att företagets texter håller rätt stil och ton. Du kan ställa in så att programmet varnar för ord ni inte vill använda och ge förslag på vad som ska användas istället. På så sätt blir redaktörerna varnade om  de tillexempel använder fel tilltal eller för byråkratiska ord.

Sökmotoroptimerade texter

Många av oss har problem med att det finns många ord i omlopp för det vi skriver om. Men det är inte alltid vi kan stapla synonymer i texten bara för att vi ska vara sökbara, oavsett vad vår målgrupp väljer för ord. I validera text kan du lägga in synonymer för ord. De syns inte i texten men blir sökbara för sökmotorer.

Begripliga texter

Inom de flesta branscher finns det facktermer som måste användas när vi menar en viss sak, trots att de är svåra att förstå för en utomstående. Skriver du om bygglov måste du till  exempel använda orden kontrollplan, kontrollansvarig och detaljplan. Visst kan du förklara dem, men ska du förklara dem i varje stycke kommer läsaren tappa fokus på vad det är du egentligen vill säga och dina texter kommer bli onödigt långa. Med Valideratext kan du göra en smidig ordlista, så att besökaren själv kan välja vilka ord den vill få förklarade och när.

Lättlästa texter

Med lättläst menar jag inte facktermen lättläst, utan texter som går att läsa även om man är stressad eller har en kognitiv funktionsnedsättning som dyslexi eller autism.

Det finns många faktorer som påverkar hur enkelt det går att läsa och ta till sig en text. En viktig faktor är hur långa meningarna är och hur långa orden i meningarna är. Valideratext har en inbyggd lixräknare som varnar när meningar och ord blir så långa att det börjar bli svårläst. Lix är ett mätvärde som används inom läsbarhetsforskningen för att räkna ut antal långa ord i en mening, och meningens längd.

Ett verktyg som genom ett knapptryck granskar för enhetlighet, tonalitet, sökmotoroptimering, begriplighet och enkelhet är ett verktyg som måste användas.

Gratis e-postkurs: Skriva för webben
Lär dig skriva effektiva texter på webben. Under fem dagar får du fem mejl om hur du gör för att skriva tydligt, sökmotoroptimerat och tillgängligt. Enkelt och effektivt.

Genom att prenumerera på vår kurs godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår dataskyddspolicy