Syftet med de olika funktionerna i Valideratext

I Valideratext finns det fem olika funktioner som hjälper dig till bättre texter. Här går jag igenom vilka de är och hur de kan användas. 

Fackterm finns

Fackterm finns kan du använda för att se till att det alltid blir rätt fackterm, för att skapa enhetliga texter och för att säkerställa att texterna får rätt tonalitet. Funktionen fungerar så att du lägger in de ord du inte vill ska användas, och det ord du vill ska användas. Du kan till exempel låta redaktören få upp en varning om den skrivit funktionshindrad eller handikappad, och en förklaring att ni ska skriva funktionsnedsatt istället. Du kan lägga in ett eller flera avrådda ord, men bara ett rekommenderat ord

Avrådda ord

Avrådda ord använder du när det finns ett specifikt ord redaktörerna inte ska använda, men flera ord som kan vara rätt. Ni kanske har bestämt att ni ska undvika byråkratiskt språk, och därför inte skriva avseende. Men om avseende ska bytas ut till omapropå, eller för beror på situation. Du kan därför lägga in att Valideratext föreslår dessa ersättningsord så får redaktören välja vad som passar bäst.

Förkortningar

Många av oss använder förkortningar när vi skriver internt. Vissa förkortningar, som bland annat(bl.a.) och till exempel(t.ex.), ska alltid skrivas ut i texter för läsbarhetens skull. Men andra, till exempel PBL och CSN, kan du använda om du har förklarat dem först. I Valideratext kan du lägga in vilka förkortningar som alltid ska ha en förklaring första gången den används i en text.

Ordlista

Ibland måste du använda ord som läsaren inte känner till eller ord som läsaren inte kommer söka på när den letar efter din information. Med Valideratexts ordlista kan du göra detta utan att vare sig göra det svårare att söka eller svårare att förstå.

Ta socialbidrag som exempel. Numera heter det försörjningsstöd, men termen har inte riktigt slagit igenom bland allmänheten än. Med Valideratexts ordlista kan du lägga in synonymer till de ord du använder i texten, som blir sökbara för sökmotorer. Det gör att du kan skriva försörjningsstöd istället för socialbidragförskolaistället för dagisavfallshantering istället för sophämtning och föräldraförsäkring istället för föräldrapeng. Dina besökare kommer hitta ändå. Praktiskt, eller hur?

På samma sätt kan du skriva ord läsaren inte känner till utan att ta onödig plats och fokus från läsaren. Med Valideratexts ordlista gör du orden klickbara, så att den som vill kan läsa en förklaring.

Lixräknare

Många texter som ska förklara komplicerade samband har en tendens att bli väldigt långa och innehålla många långa ord. Men långa meningar med långa ord är onödigt svåra för hjärnan att tolka. Extra svårt blir det om man har svenska som andraspråk, en kognitiv funktionsnedsättning eller inte läser så ofta. Knappt hälften av Sveriges befolkning hamnar i någon av de här grupperna, så det är en stor del av din målgrupp.

Lix är ett mätvärde som används inom läsbarhetsforskningen för att räkna ut antal långa ord i en mening, och meningens längd. Valideratext har en inbyggd lixräknare som varnar när meningar och ord blir så långa att det börjar bli svårläst.

Gratis e-postkurs: Skriva för webben
Lär dig skriva effektiva texter på webben. Under fem dagar får du fem mejl om hur du gör för att skriva tydligt, sökmotoroptimerat och tillgängligt. Enkelt och effektivt.

Genom att prenumerera på vår kurs godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår dataskyddspolicy