Så skriver du för mobila enheter

Tester visar att vi bara tar till oss hälften så mycket information när vi läser på en mobilskärm som när vi läser på en datorskärm. Därför behöver du vara extra noga med att skriva korta och tydliga texter.

Att läsa på en liten skärm är svårt för hjärnan, eftersom den ser en sådan liten del av texten samtidigt. Det blir svårare att förstå var i texten du befinner dig och hur det du läser nu förhåller sig till det som kommit tidigare och det som komma skall i texten. Detta gör att arbetsminnet behöver arbeta lite extra.

Det är dubbelt så svårt att förstå på en liten skärm

Testervisar att om du sitter ensam i ett rum och läser så kommer du förstå hälften så mycket på mobilskärm jämfört med om du hade suttit framför datorn. Men eftersom de flesta av oss läser på mobilen samtidigt som vi sitter på bussen, har ett öga på omgivningen och ett öra på stationsutropen, förstår vi ännu mindre. Vårt arbetsminne är redan så proppfullt att det bara finns en liten del kvar för att bearbeta texten. Även om texterna går att förstå kommer det ta din hjärna mycket längre tid än det hade gjort på en dator. Kanske hinner du komma fram och gå av bussen innan du läst klart texten.

Nå ut med ditt budskap med korta och tydliga texter

Vill du att ditt budskap ska nå dina läsare, även om de sitter på bussen? Då måste du skriva ännu tydligare och ännu kortare. Det handlar om att skriva en text som belastar arbetsminnet minimalt. Även de som sitter vid datorn kommer uppskatta att texten är tydlig. Dessutom är det välkänt att korta texter blir mer lästa än längre texter.

Hur gör du då en text kort och tydlig? I grunden handlar det om syfte, disposition och tillgänglighet.

Tydligt syfte och disposition gör texten kort

Varför skriver du texten, vad är ditt syfte? Du ska bara ha med det som uppnår ditt syfte. Kan du sammanfatta det du vill säga i en mening? Bra, då har du rubriken färdig. Vilka områden vill du beröra? Det får bli underrubrikerna. Sedan skriver du innehållet till varje underrubrik. Se till att det bara handlar om det som står i den tillhörande rubriken.

Tillgänglighet gör texten tydlig

Tillgänglighet handlar om hur du skriver för att belasta arbetsminnet minimalt, det vill säga hur du gör för att läsaren ska uppfatta det du vill få fram. Det gör du med hjälp av tre steg:

  • Visa vad som är viktigt grafiskt, genom till exempel punktlistor, fetmarkeringar och faktarutor.
  • Var tydlig med sambanden. Vem gör vad? När? Var? I vilken ordning? Hur?
  • Välj lättbegripliga ord. Undvik fackspråk, jargong, långa sammansättningar och ord som kan betyda allt och ingenting, till exempel humankapital och adekvata åtgärder.
Gratis e-postkurs: Skriva för webben
Lär dig skriva effektiva texter på webben. Under fem dagar får du fem mejl om hur du gör för att skriva tydligt, sökmotoroptimerat och tillgängligt. Enkelt och effektivt.

Genom att prenumerera på vår kurs godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår dataskyddspolicy