Felanmälan

Om något är trasigt eller inte fungerar kan du göra en felanmälan till kommunen. Vissa andra problem behöver du anmäla till Sollentuna energi och miljö.

Felanmälan gör du när något inte uppfyller sin tilltänkta funktion, är trasigt eller kräver underhåll på grund av skador. Exempel på felanmälan kan gälla

 • Nedskräpning
 • Snöröjning
 • Felparkering
 • Halka
 • Skadegörelse

Gör din felanmälan till kommunen.

Vissa felanmälningar görs hos SEOM

Det kommunala bolaget Sollentuna energi och miljö AB (SEOM) ansvarar för driften av en stor del av kommunens anläggningar – bland annat:

 • Gatubelysning
 • Elnät och fjärrvärme
 • Hushållsavfall och sophantering
 • Vatten och avlopp.

Gör din felanmälan hos SEOM

Akut social hjälp

Är du utsatt för hot och/eller våld, eller om du känner någon som är utsatt, är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten på 08-579 212 40. På kvällstid/natt/helg kan du vända dig till socialjouren på 010-444 05 00.

Stöd och hjälp dagtid

Är du utsatt för hot och/eller våld, kontakta socialtjänsten.

Socialtjänsten – 08- 579 212 40 (dagtid)

Stöd och hjälp kväll/natt/helg

Om du inte kan vänta till att socialkontoret öppnar kan du vända dig till socialjouren.

Adress: Sundbybergsvägen 15, 171 73 Solna (Polisstationen i Solna)

Ordinarie öppettider (Telefon: 010-444 05 00)

Måndag- Torsdag                kl 17-02
Fredag                                   kl 15-02
Lördag- Söndag                   kl 16-02

Avvikande öppettider 2018:

Fredag 5 januari                  11-02
Torsdag 29 Mars                 11-02
Måndag 30 april                  11-02
Onsdag 9 maj                      11-02
Tisdag 5 juni                        11-02
Torsdag 21 juni                   11-02
Fredag 2 november            11-02

Vardagar kl 02-08 och helger kl 02-16 når du socialjouren via telefonnummer: 112

Om du utsätts för brott eller befinner dig i nödsituation

Det är polisens uppgift att utreda brott och därför är det viktigt att du gör en polisanmälan.

Polisen                           114 14
I nödsituation ring             112

Så här beräknar vi din avgift

Avgifterna är inkomstprövade och kan minskas om du har låg inkomst så att ditt avgiftsutrymme inte överskrids. Avgiftsutrymme är din månadsinkomst efter skatt minus din bostadskostnad och minimibeloppet.

Du ska själv bekräfta och eventuellt komplettera dina inkomstuppgifter för att kommunen ska kunna göra en inkomstprövning och beräkna ditt avgiftsutrymme. Om du inte lämnar uppgifter om din inkomst till kommunen betalar du enligt vanlig avgiftstaxa. Det är frivilligt att lämna inkomstuppgifter.

Årsinkomst

Avgiften beräknas på din aktuella årsinkomst delat med 12 månader. Inkomstuppgiften avser den sammanlagda inkomsten av tjänst, pension, bostadstillägg, näringsverksamhet samt inkomst av kapital före skatt.

För makar beräknas avgiften på hälften av den sammanlagda inkomsten. Registrerade partners räknas också som makar.

Kommunen beräknar din skatt enligt aktuell skatteprocent i Sollentuna kommun. Uppgifter om pensioner och bostadstillägg från Pensionsmyndigheten hämtas automatiskt vid inkomstprövning.

Bostadskostnad

Bostadskostnad är det hyresbelopp du betalar per månad till din hyresvärd i äldreboendet.

Minimibelopp

 • Ensamstående 65 år och äldre

5 137 kr/månad

 • Ensamstående yngre än 65 år

5 399 kr/månad

 • Sammanlevande makar 65 år och äldre

4 340 kr/månad och person

 • Sammanlevande makar yngre än 65 år

4 523 kr/månad och person

Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Förbehållsbelopp

Ditt förbehållsbelopp består av din bostadskostnad och minimibeloppet. Förbehållsbeloppet är den summa som dras från din inkomst efter skatt för att beräkna ditt avgiftsutrymme.

I boende med omsorg dygnet runt, såsom omvårdnadsboende och gruppboende, höjs förbehållsbeloppet för fördyrade matkostnader enligt Konsumentverkets riktlinjer.

I vissa situationer kan kommunen genom individuell prövning bevilja ett högre förbehållsbelopp på grund av fördyrade levnadsomkostnader. Skäl till sådan prövning kan vara stadigvarande fördyrade levnadskostnader som till exempel kostnad för god man eller kostnader till följd av funktions-nedsättning. Ansökan görs hos avgiftshandläggare på speciell blankett.

https://www.sollentuna.se/sv/arkiverade-nyheter/nyheter-2017/lamna-ditt-gamla-elavfall-i-elektronikbutiker/

https://www.sollentuna.se/sv/forskola–skola/grundskola/utvecklingsarbeten/

https://www.sollentuna.se/sv/uppleva–gora/friluftsliv/vandra-och-promenera/

https://www.sollentuna.se/sv/uppleva–gora/friluftsliv/vandra-och-promenera/jarvafaltet1/