Lägg till bild från Imagevault i Sitevision

Imagevault är en mediebank där du kan lagra och hantera olika typer av media. Det är vanligtvis bilder, filmer och ljudfiler. Du och hela din organisation kan sedan använda dessa medier i olika sammanhang, såsom på webbplatser, i Powerpoint eller kanske Indesign.

Modulen för Imagevault, öppnad i Sitevision 5

Det är vanligt att man har sin mediebank kopplad till sin webbplats, oavsett vilken plattform man har. Till Imagevault finns integrationer med Sitevision, Episerver och Sharepoint.

I september 2019 genomförde vi ett webinar tillsammans med Imagevault där vi gick igenom grunderna i Imagevault och hur man jobbar med bilder från Imagevault i Sitevision 5. Ta gärna del av hela dragning nedan.