Mer möjligheter med block och innehållsytor

Lägg sidor i innehållsytor

Vi har tidigare skrivit om blockhantering på denna blogg men det finns mycket mer att säga om detta ämne. I många fall ser man exempelvis mest blocket som en informationsyta som redaktören kan placera fritt på en sida. Detta är naturligtvis en mycket användbar funktion men visste du att sidor och media också kan placeras i innehållsytor, inte bara block? Om lösningen är byggd på ett sådan sätt kan exempelvis sidans rubrik, dess ingress och dess bild visas som en liten puff på sidan och om man klickar på sidrubriken öppnas sidan. Man får alltså samma flexibilitet men slipper skapa ett separat block.

I exemplet nedan har två sidor, Alloy och Alloy Track dragits in till innehållsytan och dessa två sidor visas sedan som puffar på en annan sida.

Sidor läggs till som puffblock

I redigeringsläget

Sidor visas som puffblock

I visaläget

Lista innehåll baserat på inställningar i ett block

Block kan å andra sidan visa mer än bara en viss förutbestämd information. Anta till exempel att man vill rita ut personer som arbetar på en viss avdelning. Anta också att det finns en personsida eller ett personblock per person någonstans i sidträdet eller blockträdet. En lösning för att rita ut ett antal utvalda personer vore nu att dra dem till en innehållsyta som sedan ritas ut som en lista.

En bättre lösning kan istället vara att ta fram ett block för att lista personer. I detta block får redaktören ange exempelvis vilken avdelning som ska listas, vilka uppgifter som ska listas och i vilken ordning listan ska presenteras – senast anställd, bokstavsordning o.s.v. När nu redaktören vill att personer ska listas på sin sida använder hen blocket Person-listaoch ställer in lämpliga uppgifter. Blocket dras sedan ut till den sida där denna lista ska ritas ut.

Att göra på detta sätt underlättar arbetet med att skapa listan men vad som kanske är viktigare är att listan alltid är rätt. Om en ny person tillkommer eller om en försvinner så kommer nu listan fortfarande att visa rätt personer jämfört med om man hade dragit in personerna manuellt.

Dölj utvalda block då nytt block ska skapas

En lite okänd funktion i EPiServer är att det i administratörsläget går att ange vilka behörighetsgrupper som ska se ett block i vallistan när blocket skapas. Om man som i exemplet nedan tar bort Everyone och ersätter med WebAdmins så kommer nu bara de som tillhör WebAdmins att kunna skapa denna typ av block i de gränssnitt som finns i EPiServer. Nederst visas  hur det ser ut för en person som ingår i WebAdmins och till höger visas hur det ser ut för en person som bara har åtkomst till WebEditors.

Blockåtkomst

Ange utvalda grupper i administratörsläget

Begränsat med block som kan väljas

Till vänster visas vad en person i WebAdmins ser medan listan till höger visar vad en person i WebEditors ser. Två block är begränsade – Contact och Editorial.

Kombineras sedan detta med virtuella grupper så öppnas massor med möjligheter men virtuella grupper skriver vi om någon annan gång.

Relaterade inlägg